Giảm mức phát thải khí nhà kính có thể trở thành bắt buộc từ năm 2021

Đăng ngày: 03-05-2018 | Lượt xem: 1199
(TN&MT) - Bộ TN&MT đang dự thảo Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Theo đó, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính so với tổng lượng phát thải xác định...
phát thải khí nhà kính

Ảnh minh họa

Theo Bộ TN&MT, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại Việt Nam sẽ chuyển từ phương thức thực hiện tự nguyện như từ trước đến nay sang phương thức bắt buộc thực hiện bắt đầu từ năm 2021. Do vậy, để thực thi cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, có mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của quốc gia, Việt Nam cần phải sớm xây dựng, ban hành những văn bản quy phạm pháp luật nhằm tiến hành các biện pháp, hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, trước hết trong các lĩnh vực chính có phát thải khí nhà kính, cũng như làm cơ sở để điều chỉnh, khắc phục các bất cập, hạn chế thời gian qua.

Hiện hành lang pháp lý quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính chưa đầy đủ, mới chỉ dừng ở tính chất quy định khung như trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 hoặc một số văn bản mang tính chất cá biệt, giá trị pháp lý chưa cao, chưa có tính quy phạm bắt buộc, tác động tới các chủ thể liên quan tới hoạt động phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính. Cơ sở pháp lý cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm tra mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, cũng như các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi, hỗ trợ chưa đủ mạnh để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động quản lý tín chỉ cac-bon, hệ thống chính sách định giá cac-bon cho phù hợp với điều kiện quốc gia và thông lệ quốc tế còn thiếu.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: