Phê duyệt Nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 17-10-2018 | Lượt xem: 1251
(TN&MT) - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 11/10/2018, phê duyệt Đề cương - Dự toán nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La.
Nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La nhằm đề xuất một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững.

Nhiệm vụ đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La nhằm đề xuất một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội bền vững

Theo đó, nhiệm vụ Đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La được giao cho Sở TN&MT tỉnh thực hiện. Thời gian trong 2 năm 2018-2019. Kinh phí lập nhiệm vụ dự kiến 515 triệu đồng, từ ngân sách nhà nước.

Nội dung thực hiện đánh giá khí hậu tỉnh Sơn La, gồm: Đánh giá diễn biến nhiệt độ, diễn biến lượng mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, nắng nóng, hạn hán… trên địa bàn tỉnh. Đánh giá dao động khí hậu và biến đổi khí hậu tỉnh Sơn La so với lịch sử, đánh giá trước đó và so với bộ chuẩn khí hậu quốc gia và quốc tế; đánh giá các tác động của khí hậu và biến đổi khí hậu; kết quả của hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu; mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu, việc sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thích ứng với các điều kiện khí hậu cực đoan phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định 2487/QĐ-UBND, phê duyệt Đề cương - Dự toán Nhiệm vụ xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Nhiệm vụ do Sở TN&MT là cơ quan chủ quản, thực hiện trong năm 2018-2019.

Nhiệm vụ sẽ tiến hành đánh giá kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của tỉnh đã ban hành. Điều tra khảo sát, thu thập thông tin, số liệu, tài liệu để cập nhật kế hoạch hành động ứng phó BĐKH giai đoạn tới. Qua đó, đánh giá tác động của BĐKH đến các ngành, lĩnh vực tại tỉnh Sơn La; lựa chọn các giải pháp trọng tâm ứng phó BĐKH. Hướng dẫn thực hiện lồng ghép BĐKH vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh, xây dựng được danh mục các dự án ưu tiên ứng phó BĐKH cho tỉnh Sơn La.

Sản phẩm của nhiệm vụ sẽ bao gồm bản đồ mức độ tổn thương các vùng do BĐKH trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ 1:250.000; bản đồ khả năng thích ứng BĐKH, tỷ lệ 1:250.000.

Dự toán kinh phí của nhiệm vụ này là 1,3 tỷ đồng, từ chương tình mục tiêu ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh và vốn đối ứng của tỉnh.

Nguồn: Báo TN&MT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: