Sơn La: Nâng cấp hạ tầng, chủ động thích ứng thiên tai, biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 06-12-2021 | Lượt xem: 1307
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Mưa lớn khiến nước thoát không kịp, làm ngập sâu nhiều tuyến đường chính tại Sơn La năm 2019. (Ảnh: dmc.gov.vn)

 

Kế hoạch có mục đích xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược trên địa bàn tỉnh Sơn La; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, chất lượng và hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ mà kế hoạch đề ra là nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, trong đó có cập nhật t kịch bản biến đổi khí hậu, dự báo dài hạn về thiên tai, nguồn nước các sông, suối trên địa bàn. Rà soát, cập nhật bổ sung quy hoạch phòng chống thiên tai, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thủy lợi và các quy hoạch liên quan đến phòng chống thiên tai gắn với quy hoạch sử dụng đất và phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội, 4 diễn biến thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đồng thời, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chủ động thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu: hướng dẫn người dân xây dựng nhà ở đảm bảo an toàn trước thiên tai, nhất là dông lốc, mưa đá, lũ, ngập lụt. Xây dựng mới, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng phải trên nguyên tắc tuân thủ theo quy hoạch, không làm gia tăng rủi ro thiên tai.

Về khoa học công nghệ, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm thiên tai từng vùng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là khu vực thường xuyên bị sạt lở đất, ngập lụt, hạn hán, rét hại, sương muối.

Về hợp tác quốc tế, tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin với các tỉnh giáp biên giới nước CHDCND Lào, với các đối tác phát triển, nhà tài trợ, cơ quan nghiên cứu khoa học để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới về phòng, chống thiên tai, nhất là về dự báo, cảnh báo thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đồng thời tranh thủ vận động hỗ trợ của quốc tế trong phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nguồn: ictnews.vietnamnet.vn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: