Sơn La ban hành Chỉ thị về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 16-01-2021 | Lượt xem: 994

Nhằm mục đích chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường, phức tạp, khó lường của thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 987/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW; Kế hoạch 217-KH/TU ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch 193/KH-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2020, Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 và khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm với 23 điểm trong đó có nhấn mạnh vai trò của Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc với vai trò trong công tác dự báo, cụ thể như sau:

Tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm, triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm tiếp theo; Hàng năm, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ tỉnh đến cơ sở theo quy định tại các Điều 20, 21, 22 của Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn, lĩnh vực cụ thể.

Rà soát bổ sung Kế hoạch và Phương án Phòng chống thiên tai hàng năm theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai; chủ động phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên cả 4 mùa trong năm để đối phó kịp thời với các dạng thiên tai như rét hại, hạn hán, gió lốc, mưa đá, mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, phòng tránh sét đánh. Lồng ghép nội dung Kế hoạch phòng, chống thiên tai trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

Quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ”. Chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần về lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, giúp đỡ các gia đình bị nạn, chăm lo đời sống cho nhân dân vùng bị thiệt hại, nơi tạm cư, mới di dời. Đặc biệt là vùng thường xuyên bị chia cắt, ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa khó khăn giao thông trong mùa mưa. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, kinh phí của đơn vị, huy động và xã hội hóa các nguồn lực hợp pháp và huy động các doanh nghiệp tham gia hoạt động phòng ngừa, ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Rà soát, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã theo quy định tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ban hành hướng dẫn xây dựng và củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai cấp xã.

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; tập huấn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn với thực hiện Tiêu chí 3.2 trong xây dựng nông thôn mới; phổ biến kiến thức, kỹ năng, các biện pháp, kinh nghiệm trong phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai đến mọi tầng lớp nhân dân. Thực hiện diễn tập triển khai các phương án ứng phó các tình huống thiên tai tại địa bàn, những vùng xung yếu, trọng điểm có nguy cơ cao và thường xuyên xảy ra thiên tai.

Rà soát đánh giá chỗ ở an toàn cho nhân dân vùng thiên tai, thực hiện cắm biển cảnh báo, mốc chỉ giới khu vực nguy hiểm, vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, hành lang thoát lũ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện; các điểm taluy sạt lở, đá lăn, cầu cống, ngầm tràn không an toàn khi có mưa lũ; bố trí lực lượng giám sát, hướng dẫn an toàn cho người dân tại vùng nguy hiểm; chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó, sơ tán di dời nhân dân trong trường hợp khẩn cấp; đảm bảo an toàn, ổn định đời sống và sản xuất. Ngăn cấm, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở, công trình, khai khoáng xả thải san lấp, xâm lấn ngăn cản dòng chảy, hang thoát lũ tự nhiên, đào núi, đào taluy làm tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; không vớt củi, đánh bắt thủy sản, tắm, bơi, vượt qua dòng chảy xiết hoặc đang có sự cố thiên tai. Có giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình khi xây dựng trong phạm vi được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Ngay từ tháng 2, tập trung chỉ đạo việc thực hiện các biện pháp phòng, tránh gió lốc, sét đánh, mưa đá, đảm bảo an toàn nhà ở cho nhân dân và các kho tàng, trường học, trạm xá, trạm thu, phát sóng thông tin truyền thông, an toàn hành lang lưới điện, hành lang giao thông; các khu công sở, công trình phúc lợi công cộng và bảo vệ sản xuất. Chủ động các giải pháp về thủy lợi, chống hạn hán, thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho mùa khô trên địa bàn tỉnh Sơn La theo kế hoạch của UBND tỉnh và phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh.

Tăng cường thông tin về thiên tai đến được người dân tại các bản, tiểu khu. Tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng, quan tâm theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, thủy văn khu vực, trên địa bàn qua các kênh thông tin đại chúng, đề cao cảnh giác, chủ động phương án phòng tránh, ứng phó các dạng thiên tai tác động trong sinh hoạt và sản xuất. Chủ động sơ tán, trú tránh tạm thời, dừng các hoạt động sản xuất khi có dấu hiệu diễn biến thời tiết thủy văn cực đoan, nguy hiểm như mưa lớn, lũ lớn, giông, lốc, sét. Nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương trong phòng tránh ứng phó với thiên tai, mưa lũ và tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công vượt lũ các công trình thủy lợi, giao thông thi công trên sông, suối. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản, an toàn công trình khi mưa, lũ lớn; an toàn dân cư và các hoạt động sản xuất khu vực xây dựng công trình; an toàn công trình phúc lợi trường học, trạm xá khi có thiên tai mưa, lũ xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương, lĩnh vực ngành; trọng tâm là việc triển khai thực hiện phương châm “ 04 tại chỗ ” trong phòng, chống rét hại, gió lốc, mưa đá, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và việc tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, công điện, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh trong phòng tránh, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Tổ chức trực ban và theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn cảnh báo thiên tai, mưa lũ; kịp thời triển khai các Công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, đôn đốc kiểm tra Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tổ chức thông tin đến được người dân đầy đủ, nhanh chóng và có biện pháp ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng, chống các dạng thiên tai (rét hại, hạn hán, cháy rừng, gió lốc, mưa đá, lũ, lụt, sạt lở đất…); kiểm tra an toàn hệ thống các công trình hồ, đập, kênh mương thủy lợi, lồng bè, ao hồ nuôi trồng thủy sản; dự phòng giống, vật tư thuốc phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi bảo vệ sản xuất và đời sống của nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND các huyện, thành phố đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy trình vận hành hồ chứa, phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các công trình thủy lợi, thủy điện.

Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Bắc thông tin dự báo, cảnh báo kịp thời diễn biến khí tượngthủy văn phục vụ công tác phòng, chống, lũ, bão, thiên tai trên địa bàn tỉnh. Dự báo sớm, cảnh báo kịp thời về cấp độ và phạm vi ảnh hưởng diễn biến khí tượng thủy văn và thiên tai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở ngành cơ quan chức năng liên quan và cơ quan thông tin đại chúng để thông báo các các tổ chức, cá nhân biết chủ động phòng tránh, ứng phó.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Trung tâm thông tin tỉnh và các cơ quan truyền thông cập nhật và kịp thời đăng tải, phát tin, truyền tin về diễn biến thời tiết và thiên tai, thông tin chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đến các cấp chính quyền, nhân dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống, ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến cộng đồng và người dân để chủ động phòng tránh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập và sơ tán dân khi có thiên tai xảy ra, hỗ trợ chi viện khi có yêu cầu. Chủ động kế hoạch phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, ứng phó kịp thời, đồng bộ với mọi tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng làm nhiệm vụ ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, tổ chức kiểm tra, tuần tra các điểm xung yếu, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch có nguy cơ xảy ra ách tắc, an toàn giao thông đường thủy, các bến tàu, thuyền trong mùa mưa lũ. Chủ động phương án phòng chống và khắc phục hậu quả lũ bão đảm bảo an toan giao thông thông suốt, bố trí dự phòng vật tư, vật liệu, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện cơ giới tham gia ứng cứu phù hợp với đặc thù điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh miền núi; Chủ động các phương án giải tỏa ách tắc giao thông, đặc biệt các tuyến liên xã, lưu thông tới vùng sâu, vùng xa và giao thông nông thôn.

Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc dự trữ lượng thực, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết ở vùng trọng yếu, dễ bị chia cắt, kiểm tra xử lý bình ổn gia các mặt hàng khi có thiên tai xảy ra. Kiểm tra, đôn đốc các nhà máy Thủy điện nghiêm túc thực hiện quy trình vận hành và phương án phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn đập, nhà máy và vùng hạ du.

Sở Y tế chủ động lực lượng y - bác sỹ, sẵn sàng các đội cấp cứu trên địa bàn các huyện, thành phố, chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xử lý môi trường vệ sinh dịch tễ, phòng dịch kịp thời đảm bảo an toàn đời sống sinh hoạt cho nhân dân khi xảy ra thiên tai.

Công ty Điện lực Sơn La thường xuyên kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, trạm điện, thiết bị, hệ thống mạng lưới đường dây, tuyến công trình; đặc biệt trước mùa mưa lũ; tập trung xử lý, gia cố các móng cột điện cao thế xung yếu, bị thiệt hại trong mùa mưa lũ.

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh ven đường, trường học, công viên, khu dân cư chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, dễ gãy đổ… đảm bảo an toàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, giông, lốc gây ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo đúng các yêu cầu kỹ thuật quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có mưa bão, lốc xoáy, giông gió.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông kiểm tra các trạm tiếp sóng viễn thông, bảo đảm cho mạng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tiếp nhận, xử lý thông tin trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông suốt trong mọi tình huống.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn lực để ưu tiên tập trung di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ mất an toàn (Dự án bố trí sắp xếp ổn định cân cư); đầu tư các công trình phòng chống thiên tai theo quy hoạch phòng chống thiên tai đã được phê duyệt. Phối hợp với Sở Tài chính ưu tiên đề xuất, cân đối nguồn kinh phí hàng năm về công tác chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lập kế hoạch xin nguồn vốn Trung ương hỗ trợ và cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh cho công tác chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Các sở, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ được phân công trong thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu thiên tai; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin Tạp chí KTTV- UBND tỉnh Sơn La

04/CT-UBND Sơn La năm 2021

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: