Tiền Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Đăng ngày: 18-12-2022 | Lượt xem: 1947
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức tập huấn kiến thức về biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó cho học viên là cán bộ UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên các xã, phường, thị trấn và các cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh.

Khóa học cung cấp thông tin tới các học viên về tình hình biến đổi khí hậu và công tác ứng phó biến đổi khí hậu tại tỉnh, của Việt Nam và thế giới; Dự báo tình hình biến đổi khí hậu và công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Đặc biệt, các học viên cũng được các chuyên gia hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ việc xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, các quy định về kiểm kê khí nhà kính và công tác ứng phó, kiểm kê phát thải khí nhà kính.

Lớp tập huấn góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: