Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Đăng ngày: 28-06-2022 | Lượt xem: 4137
Tổ quốc bên bờ sóng là cuộc thi do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động - thương binh và xã hội; Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.

Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. Ngày  21 tháng 6 năm 2022, Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn triển khai thực hiện Kế hoạch trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia cuộc thi.

Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 nhằm mục đích: Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo đến năm 2025 và Hướng dẫn tuyên truyền  công tác biển, đảo năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong dân chúng, đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân.

Đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức thông tin, tuyên truyền về biển, đảo; ứng dụng công nghệ số, phương thức truyền thông hiện đại để tăng cường tính lan tỏa, hướng tới các đối tượng khác nhau.

Cuộc thi dự kiến tổ chức vòng thi tuần và vòng bán kết từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022 bằng hình thức trực tuyến và thi trực tiếp trên nền tảng tuyền thông của Cuộc thi. Vòng thi Chung kết toàn quốc được tổ chức trực tiếp vào tháng 10/2022 tại Hà Nội bằng hình thức thi đối kháng trực tiếp. Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi đều có quyền tham gia Cuộc thi.

Người tham gia dự thi có thể truy cập vào website http://www.toquocbenbosong.vn từ ngày 24-6, hoặc tải ứng dụng "Tổ quốc bên bờ sóng" từ App Store và CH Play để tham gia.

/upload/files/2022/cv-708-ban-tg-dv-21-6-2022-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: