Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN

Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Tên Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN
Số hiệu 23/2007/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư Số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 28/09/2007
Ngày hiệu lực 28/09/2007
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: