Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Đăng ngày: 22-07-2022 | Lượt xem: 2796
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2022 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Quyết định Ban hành kèm theo Danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 642 hồ chứa, đập dâng của 582 công trình thủy lợi, thủy điện, cụ thể:
1. Công trình thủy điện: 609 hồ chứa, đập dâng của 551 công trình.
2. Công trình thủy lợi: 33 hồ chứa, đập dâng của 31 công trình.

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%207/1609-qd-btnmt-signed-(1).pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: