Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Đăng ngày: 05-12-2019 | Lượt xem: 843
Công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV năm 2019 Tổng cục KTTV

Năm 2019 là năm có tình hình thời tiết tương đối phức tạp, ngay từ những tháng đầu năm, Tổng cục KTTV đã sớm triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước, ban hành các bản tin dự báo thời tiết chi tiết cho từng thành phố, huyện, thị xã trên cả nước và cảnh báo, dự báo sát, kịp thời diễn biến của 10 cơn bão và ATNĐ (07 cơn bão và 03 ATNĐ), trong đó có cơn bão số 2, 3, 4, 5, 6 và ATNĐ tháng 8 (31/8-04/9) ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta; 20 đợt KKL, trong đó có 16 đợt gió mùa Đông B c (GMĐB) và 04 đợt KKL tăng cường; 13 đợt n ng nóng trên diện rộng; 15 đợt mưa lớn trên diện rộng; 09 đợt lũ lớn, vừa và nhỏ trên phạm vi toàn quốc; dự báo mực nước và dòng chảy các sông đáp ứng yêu cầu phát điện, phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân năm 2018-2019 và các ngày lễ lớn trong năm.

- Thực hiện đánh giá, xác định nguyên nhân gây lũ quét tại Quan Sơn (Thanh Hóa), sạt lở bờ biển Tây Cà Mau, ngập lụt ở Phú Quốc,... và báo cáo Bộ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT kịp thời.

- Trình và được Lãnh đạo Bộ ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn; triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 76 về công tác phòng chống thiên tai.

- Ban hành: Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn năm 2019 của Tổng cục KTTV; các văn bản chỉ đạo tăng cường quan tr c, dự báo, cảnh báo phục vụ chỉ đạo phòng chống khi có thiên tai xảy ra; Quyết định giao chỉ tiêu chất lượng dự báo KTTV năm 2019; quy định tạm thời về công tác phối hợp, cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV phục vụ dự báo.

- Thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ, cụ thể: xây dựng Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ năm 2019; kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN của Bộ năm 2019; chủ trì tổ chức và tham gia đoàn công tác phòng chống thiên tai tại các tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng của Lãnh đạo Bộ năm 2019; tại các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Lãnh đạo Tổng cục theo nhiệm vụ được phân công của Ban Chỉ đạo trung ương về PCTT; tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2019 của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.

- Hướng dẫn việc xin cấp giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo KTTV; thẩm định, cấp 01 cấp phép dự báo, cảnh báo KTTV.

- Chỉ đạo các đơn vị Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Liên đoàn khảo sát KTTV, Đài KTTV khu vực Nam Bộ chuẩn bị triển khai công tác phòng, chống xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: