Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 16-12-2019 | Lượt xem: 1485
Chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục năm 2019 nhằm:

 1. Theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thời tiết, thủy văn; dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt là dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), bão các đợt mưa lớn, lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất, dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh, hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn cả nước; cung cấp kịp thời, đầy đủ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết, thủy văn cho các cơ quan chỉ đạo, chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai chủ động phòng chống, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Chủ động, tích cực, triển khai hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, tại các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV, đặc biệt tại các trạm KTTV vùng núi và hải đảo, các trạm KTTV nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai bão, lũ… đảm bảo an toàn về người, phương tiện, thiết bị, máy móc và công trình nhà cửa, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; kịp thời khắc phục hậu quả, sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức về KTTV và các biện pháp phòng, tránh thiên tai đến cộng đồng dân cư để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng, chống.

 Nhiệm vụ chung của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn:

1. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016 - 2020.

2. Triển khai thực hiện Kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình KTTV; xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc khi xảy ra tình huống có bão, mưa, lũ lớn cho các trạm KTTV, trong đó chú trọng việc truyền tin, diễn tập, thực hành các phương án quan trắc để ứng phó hiệu quả các tình huống nguy cấp.

3. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư cần thiết cho công tác PCTT; cử cán bộ thường trực khi có bão, mưa lớn, lũ xảy ra và làm tốt công tác phối hợp với địa phương khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm các quy định của Luật KTTV, Luật PCTT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

5. Theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng KTTV nguy hiểm, đặc biệt là bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, mưa lớn; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo cho các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương phục vụ công tác chỉ đạo, phòng tránh.

6. Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là việc cảnh báo, dự báo sớm và chi tiết; tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung và hình thức các bản tin dự báo KTTV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân, cộng đồng.

7. Tăng cường hợp tác song phương và đa phương để trao đổi thông tin dữ liệu KTTV, nhất là các số liệu KTTV xuyên biên giới; trao đổi, chia sẻ thông tin và công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để khai thác hạ tầng sẵn có, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai.

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, đào tạo nhằm đưa thông tin tới người dân, nâng cao năng lực cộng đồng để nắm bắt tình hình, diễn biến thiên tai và chủ động ứng phó trong các tình huống, giảm thiểu rủi ro và thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: