Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 12-06-2019 | Lượt xem: 1107
Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác kế hoạch tài chính 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Trình Bộ: Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án tăng cường năng lực đối phó với thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra (ODA Nhật Bản); xem xét, điều chỉnh Dự án Xây dựng Trung tâm điều hành tác nghiệp KTTV phục vụ công tác quyết toán vốn đầu tư; bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả sụp đổ Trạm Thủy văn nội đồng Sa Rài, Đài KTTV khu vực Nam Bộ; quyết toán hoàn thành Dự án “Đầu tư xây dựng 04 Trạm Thủy văn tỉnh Phú Yên”; xem xét trình Thủ tướng phê duyệt Đề án “Thuê dịch vụ đo mưa tự động phục vụ công tác dự báo KTTV, đặc biệt là mưa, lũ theo phương thức thuê bao khai thác dữ liệu”.

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ TNMT giao kế hoạch dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục (Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018). Trong năm 2019, Tổng cục KTTV có 78 nhiệm vụ cần phê duyệt (Bộ TNMT phê duyệt 02 nhiệm vụ, Tổng cục phê duyệt 76 nhiệm vụ). Hiện nay, Bộ đã phê duyệt 02/02 nhiệm vụ; Tổng cục đã phê duyệt là 76/76 nhiệm vụ.

- Ban hành quyết định: Phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV năm 2019.

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019; thẩm tra Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo niên độ của các dự án. Hoàn thành kiểm tra quyết toán NSNN năm 2018 các đơn vị trực thuộc.

- Tính đến 31/5/2019, đã giải ngân nguồn sự nghiệp là 145,7 tỷ/549,7 tỷ (đạt 27%) và vốn đầu tư là 47 tỷ/358,7 tỷ (đạt 13%).

- Tiến độ các dự án đầu tư:

+ Dự án Hợp phần 2 Tăng cường hệ thống dự báo thời tiết và cảnh báo
sớm(WB5): Đã hoàn thành việc gia hạn thời gian đóng khoản vay đến ngày 30/9/2019; trình Bộ phê duyệt điều chỉnh các nội dung đầu tư và thời gian thực hiện; giám sát, đôn đốc các nhà thầu; tổ chức các khóa đào tạo; kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất lượng; đảm bảo tiến độ và sẽ hoàn thành trước ngày 30/9/2019.

+ Dự án nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và giông sét của Tổng cục KTTV (Phần Lan 3): Hoàn thành nhập khẩu thiết bị ra đa thời tiết; giám sát, đôn đốc các nhà thầu lắp đặt thiết bị tại 04 trạm rada, 18 trạm giông sét và Hệ thống điều hành trung tâm; triển khai công tác đào tạo sử dụng; đảm bảo tiến độ, chất lượng.

+ Dự án Xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam: Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; hoàn thành việc lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán cho gói thầu khảo sát, thiết kế lập tổng dự toán;  đang triển khai công tác đấu thầu lựa trọn nhà thầu.

+ Dự án Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu gia - Thu bồn và lưu vực sông Cả (WB8): Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu
thầu dự án; hoàn thành lập đề cương, nhiệm vụ và dự toán cho gói thầu khảo sát, thiết kế lập tổng dự toán; đang triển khai đấu thầu lựa trọn nhà thầu.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: