Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 10-06-2019 | Lượt xem: 1011
Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác mạng lưới trạm 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Trình Bộ: Di chuyển và nâng cấp từ hạng III lên hạng I đối với Trạm Thủy văn Mai Hóa; di chuyển các Trạm Thủy văn: Ái Nghĩa, Giao Thủy, Kiến Giang và Câu Lâu thuộc Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ.

- Rà soát các quy trình, quy định và đánh giá hiện trạng: công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; hệ thống chống sét trên mạng lưới trạm KTTV; công tác quan trắc khí tượng nông nghiệp; nghiên cứu, đề xuất quy định quan trắc song song giữa trạm KTTV tự động và thủ công; công tác kiểm soát, đánh giá chất lượng số liệu quan trắc KTTV tự động.

- Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc KTTV và các Đài KTTV khu vực: Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của mạng lưới trạm KTTV quốc gia trên toàn quốc. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên mạng lưới nhằm đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản (ĐTCB), hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trắc KTTV phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV năm 2019.

- Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực hoàn thành kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình KTTV; xây dựng và hoàn thiện phương án quan trắc khi xảy ra tình huống có bão, mưa lũ lớn trước mùa mưa, bão năm 2019. Hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm năm 2019 tại các Đài KTTV khu vực.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: