Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 11-06-2019 | Lượt xem: 989
Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức cán bộ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

- Trình Bộ: Đề án công nhận ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 theo đề án 165; Quy hoạch lãnh đạo Tổng cục KTTV giai đoạn 2019 - 2021 và giai đoạn 2021 – 2026; về việc bổ nhiệm 02 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV; bổ nhiệm Ban quản lý dự án “ Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản”.

- Báo cáo Bộ: Về bộ máy quản lý tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục; kết quả rà soát tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 21. Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức của Tổng cục KTTV; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục có phụ cấp từ 0.8 trở lên.

- Ban hành: Quyết định phân công công tác đối với lãnh đạo Tổng cục; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cở sở trong hoạt động của Tổng cục KTTV; Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Tổng cục KTTV năm 2019 (Quyết định số 199/TCKTTV ngày 09/4/2019); Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019; Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 (số 307/KH-TCKTTV ngày 20/3/2019); Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 (Quyết định số 24/QĐ-TCKTTV ngày 18/01/2019); Thành lập 09 Đoàn kiểm tra việc thi hành pháp luật KTTV năm 2019 tại các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Lại Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk. Bổ nhiệm: Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Kế toán trưởng Dự án thành phần 3 Đề án “Hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV giai đoạn 2010-2012“.

- Giao biên chế công chức năm 2019 cho các đơn vị khối cơ quan Tổng cục KTTV. Thẩm định Đề án vị trí việc làm của các đơn vị trực thuộc.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2019-2021; xây dựng nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026.

- Xét, công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2018 đối với 8 tập thể và 62 cá nhân thuộc Khối cơ quan Tổng cục; công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2018 đối với 61 cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục KTTV; tặng giấy khen cho 24 tập thể và 154 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2018; công nhận sáng kiến năm 2018 của Tổng cục KTTV đối với 61 sáng kiến cấp cơ sở và 04 sáng kiến cấp Bộ cho các cá nhân.

- Phối hợp với đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc vận động và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội Khí tượng Thuỷ văn.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: