Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Đăng ngày: 12-06-2019 | Lượt xem: 1452
Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác trong tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 và quý II năm 2019

Về công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai

- Chỉ đạo hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên phạm vi cả nước; cảnh báo, dự báo kịp thời diễn biến của: 01 cơn bão (có tên quốc tế là PABUK); 11 đợt không khí lạnh; 06 đợt mưa lớn trên diện rộng; 04 đợt mưa đá kèm  lốc xoáy tại khu vực miền núi phía Bắc trong hai ngày 16-17/02/2019; dự báo phục vụ phục vụ cho 03 đợt đổ ải vụ Đông Xuân năm 2018-2019. Các bản tin dự báo KTTV đã được đăng tải trên website của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và Trang thông tin điện tử của Tổng cục KTTV, đồng thời gửi tới các cơ quan thông tấn báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để phục vụ nhân dân.

- Tham gia đóng góp các ý kiến thuộc lĩnh vực chuyên môn dự báo đối với các công trình, dự án về Thủy lợi, Thủy điện.

- Hướng dẫn đơn vị trực thuộc: Về việc tuân thủ quy trình, quy định trong dự báo KTTV và thực hiện đánh giá chất lượng dự báo KTTV; trình tự xin cấp giấy phép hoạt động dự báo cảnh báo KTTV.

Về công tác mạng lưới trạm KTTV 

- Chỉ đạo Trung tâm Quan trắc KTTV và các Đài KTTV khu vực thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng khắc phục khi có sự cố đối với các trạm đo mưa, đo gió và hải văn tự động, duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV quốc gia, đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản; làm tốt công tác kiểm định phương tiện đo KTTV; hướng dẫn phòng Quản lý lưới trạm của các Đài KTTV khu vực bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ; rà soát các quy trình, quy định và đánh giá việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV và đánh giá hiện trạng hệ thống chống sét trên mạng lưới trạm KTTV.

- Theo dõi, chỉ đạo việc thành lập, di chuyển, nâng cấp và đưa vào hoạt động 14 trạm KTTV thuộc các Đài KTTV khu vực.

- Rà soát các quy trình, quy định và đánh giá việc thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV và đánh giá hiện trạng hệ thống chống sét trên mạng lưới trạm KTTV.

Về công tác thông tin, dữ liệu KTTV

Chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV duy trì, ổn định hệ thống máy chủ, thực hiện chế độ trực kỹ thuật 24h/24h đảm bảo hệ thống viễn thông hoạt động thông suốt và thu thập, xử lý, chia sẻ số liệu đầy đủ kịp thời phục vụ cho công tác dự báo, cảnh báo bão, lũ và truyền tin kịp thời cho Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của WMO.

Công tác tổ chức cán bộ: Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, đào tạo và các chính sách lao động, tiền lương đối với người lao động.

Công tác kế hoạch, tài chính

- Phối hợp với Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao kế hoạch dự toán NSNN năm 2019 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục tại Quyết định số 3939/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018. Trong năm 2019, Tổng cục KTTV có 78 nhiệm vụ cần phê duyệt (Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 02 nhiệm vụ, Tổng cục phê duyệt theo phân cấp 76 nhiệm vụ). Hiện nay, Tổng cục đã phê duyệt là 76/76 nhiệm vụ; Bộ đã phê duyệt 02/02 nhiệm vụ, cụ thể: Nhiệm vụ “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học trái đất của Trung tâm hỗ trợ dự báo khu vực Đông Nam Á” (nguồn sự nghiệp khoa học) và nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống đồng hóa số liệu KTTV cho các mô hình số, phục vụ xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất” (nguồn sự nghiệp môi trường).

- Ban hành các Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ công tác dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV năm 2019.

- Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc xử lý ngân sách cuối năm 2018.

- Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng tài sản nhà nước năm 2018 của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục; đôn đốc các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2019; thẩm tra Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo niên độ, phần thực hiện năm 2018 của các dự án.

Công tác hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ (KHCN) 

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc  xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015.

  - Đề xuất KHCN năm 2020; xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn trung hạn và dài hạn.

- Trao đổi với đối tác Hàn Quốc về việc phối hợp tổ chức Hội thảo kỹ thuật; trao đổi với KOICA về việc đăng ký tiếp nhận chuyên gia Hàn Quốc vào cuối năm 2019; xây dựng kế hoạch hợp tác với Tổng cục Khí tượng Trung Quốc năm 2019 -2020.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: