Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày: 17-06-2019 | Lượt xem: 1185
Đánh giá kết quả chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý hệ thống quan trắc, dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV 6 tháng đầu năm 2019

- Chỉ đạo các đơn vị làm công tác dự báo theo dõi chặt chẽ và dự báo kịp thời, sát diễn biến tình hình thời tiết, thủy văn, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo và cấp độ rủi ro thiên tai cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo PCTT. Triển khai thực hiện dự báo xu thế thời tiết đến 10 ngày cho các khu vực, dự báo chi tiết thời tiết điểm đến 10 ngày cho 63 điểm đặc trưng các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Nâng thời hạn dự báo bão, ATNĐ thêm 1-2 ngày so với quy định. Thực hiện dự báo mưa lớn định lượng cho các tỉnh trong khu vực xảy ra mưa lớn, phối hợp với các đơn vị xây dựng bản đồ mưa độ phân giải 5x5km. Đổi mới công tác dự báo theo hướng hiện đại, tiếp cận theo tổ chức Khí tượng thế giới là dự báo tác động của KTTV đến các ngành nghề như nông nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, y tế, du lịch... để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội.

- Tiếp tục đầu tư bằng nguồn NSNN hệ thống dự báo KTTV hiện đại, đồng bộ về trang thiết bị máy móc, kỹ thuật, công nghệ và các mô hình dự báo tiên tiến để các bản tin cảnh báo, dự báo KTTV có độ tin cậy ngang mức tiên tiến của khu vực châu Á. Tăng cường các nghiên cứu, phát triển công nghệ dự báo cực ngắn và phục vụ địa phương. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình hoạt động của mạng lưới trạm KTTV quốc gia trên toàn quốc. Chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên mạng lưới nhằm đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản (ĐTCB), hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trắc KTTV phục vụ dự báo, cảnh báo KTTV năm 2019.

- Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020 "Tập trung hiện đại hoá, tự động hoá trong đo đạc quan trắc phục vụ dự báo" đầu tư bằng nguồn NSNN, nguồn vốn xã hội hoá để phát triển đồng bộ mạng lưới trạm quan trắc KTTV, giám sát biến đổi khí hậu, quan trắc định vị sét theo hướng tự động, truyền số liệu thời gian thực; nâng cấp, hiện đại hoá mạng lưới khí tượng cao không; ưu tiên phát triển mạng lưới trạm KTTV các vùng ven biển, hải đảo và vùng núi cao theo Quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12/01/2016; Tăng cường số liệu KTTV trên đất liền và số liệu quan trắc bão trên biển với hệ thống các trạm phao, lắp đặt các trạm đo trên giàn khoan, cột BTS của các mạng viễn thông, các trạm đo mưa tự động trên khu vực có địa hình phức tạp thông qua thực hiện cơ chế xã hội hóa.

- Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Thu thập, xử lý, lưu trữ bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra, chỉnh lý tài liệu; bảo đảm tuyệt đối an toàn tài liệu lưu trữ; truyền thông tin số liệu, dữ liệu KTTV đầy đủ, chính xác phục vụ dự báo và công tác chỉ đạo PCTT cho các cấp, các ngành và các địa phương. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng các hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, tích hợp, thống nhất, đồng bộ và tự động; xây dựng kho dữ liệu KTTV hiện đại; nghiên cứu, triển khai thiết lập hệ thống thông tin KTTV qua vệ tinh. Tăng cường khai thác và sử dụng thông tin KTTV phục vụ sản xuất, kinh doanh và xã hội.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: