Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 tại Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Đăng ngày: 06-02-2019 | Lượt xem: 917
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, căn cứ Quyết định số 209/QĐ-TCKTTV của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc cử Đoàn Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2019 đối với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn.

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ:

 1. Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai

- Kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất của đơn vị nhằm đảm bảo an toàn về trụ sở làm việc, công trình quan trắc và đo đạc khi xảy ra thiên tai;

- Phương án đảm bảo thông tin, máy nổ dự phòng, máy tính và phương án thông tin dự phòng;

- Phương án bảo đảm sinh hoạt cho quan trắc viên, dự báo viên khi phải trực bão, lũ kéo dài và an toàn cho viên chức trong những tình huống nguy hiểm.

2. Kiểm tra công tác phục vụ phòng, chống thiên tai

- Công tác tổ chức phục vụ phòng, chống thiên tai; tình hình hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai cấp Đài KTTV khu vực và cấp Đài KTTV tỉnh; phương án tổ chức thi hành Luật khí tượng thủy văn, Luật Phòng, chống thiên tai;

- Việc thực hiện các Quyết định số: 46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014, 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện các quy trình, quy định trong dự báo KTTV gồm các Thông tư số: 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016, 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016, 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016, 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017, 42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; việc thực hiện các Quyết định số: 489/QĐ-TCKTTV ngày 6/7/2018, 503/QĐ-TCKTTV ngày 12/7/2018, 504/QĐ-TCKTTV ngày 12/7/2018, 505/QĐ-TCKTTV ngày 12/7/2018, 506/QĐ-TCKTTV ngày 12/7/2018, 147/QĐ-TCKTTV ngày 25/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và 392/QĐ-KTTVQG ngày 28/9/2017, 410/QĐ-KTTVQG ngày 03/10/2017 của Tổng giám đốc Trung tâm KTTV quốc gia.

- Hiện trạng công cụ, phương án, cơ sở dữ liệu, mô hình dự báo, những phương pháp, công nghệ dự báo mới được áp dụng, sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác dự báo phục vụ địa phương;

- Phương án xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra; khả năng phối hợp của các Đài KTTV khu vực, tỉnh với cơ quan phòng, chống thiên tai, chính quyền và các cơ quan liên quan ở địa phương trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra;

- Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong dự báo và phục vụ phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Việc cải tiến nội dung, hình thức bản tin dự báo, công tác tuyên truyền và mối liên hệ với các cơ quan phòng, chống thiên tai, chính quyền ở địa phương, những sáng kiến cải tiến công tác truyền tin phục vụ phòng, chống thiên tai...;

- Tình hình nhân sự, chế độ chính sách, kinh phí đảm bảo các hoạt động trong mùa bão, lũ;

- Tình hình vi phạm hành lang kỹ thuật; công tác bảo vệ trạm KTTV và quyền sử dụng đất của các trạm KTTV quốc gia trên địa bàn. Việc cắm mốc giới và công khai mốc giới hành lang kỹ thuật công trình KTTV theo quy định tại Điều 16 Luật khí tượng thủy văn và Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016.

- Công tác quản lý chất lượng phương tiện đo khí tượng thủy văn theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật khí tượng thủy văn.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: