Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Đắk Lắk

Đăng ngày: 27-05-2019 | Lượt xem: 1088
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk và căn cứ Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 24/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/10/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn tại tỉnh Đắk Lắk với các nội dung cụ thể như sau: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn của chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn: Làm việc với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp – Chủ công trình Thủy điện Buôn Kuốp; Trao đổi, thảo luận với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Căn cứ theo nội dung Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 24/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Công ty Thủy điện Buôn Kuốp về việc chấp hành các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn trong quá trình vận hành công trình Hồ thủy điện Buôn Kuốp: Kiểm tra về việc tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn tại khu vực Hồ thủy điện Buôn Kuốp; Kiểm tra về việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của Chủ công trình; Kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn tại Hồ thủy điện Buôn Kuốp.

Trao đổi, thảo luận với Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về một số kết quả làm việc và việc triển khai, thi hành các quy định, văn bản QPPL về KTTV trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Ban hành kế hoạch thực hiện Luật; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn; ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện pháp luật KTTV; Quản lý mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trên địa bàn; Hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; việc cấp phép, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; việc ban hành bản tin; truyền phát bản tin và việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành trong PCTT tại địa phương; Việc quản lý mạng lưới trạm quan trắc KTTV, gồm: Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn; thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV; quản lý chất lượng phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; Triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định, lập danh mục các loại công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn; Một số công tác cơ bản của địa phương triển khai hoạt động KTTV phục vụ địa phương, như: bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế và công tác đào tạo, tập huấn cán bộ tham mưu QLNN về KTTV từ cấp tỉnh đến cấp xã; Việc thực hiện các nhiệm vụ về việc điều tiết, vận hành và cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống lũ cho hạ du; Việc thực hiện quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và quy định mực nước tương ứng với mức báo động lũ trên các sông chính.

Công tác phối hợp giữa Đài KTTV và các đơn vị chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã chi tiết hóa và đưa ra những nhận định dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh, nhìn chung chất lượng dự báo đã được nâng cao, kịp thời cung cấp thông tin, diễn biến thiên tai cho các cấp, ngành và cộng đồng dân cư để chủ động ứng phó; Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tình tiếp nhận các bản tin dự báo, cảnh báo từ Đài KTTV tỉnh, Đài KTTV khu vực Tây Nguyên, Trung tâm dự báo KTTV quốc gia kịp thời tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ban chỉ huy PCTT và TKCN, UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Tại buổi làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị như: Đề nghị xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật KTTV cần phải phù hợp với thực tế tình hình phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhất là ở những khu vực dân cư trong vấn đề bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình trạm KTTV, cần phải quy định cả về không gian và thời gian; Đề nghị Tổng cục KTTV sớm xây dựng bộ số liệu KTTV dùng chung và chia sẻ cho tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai tại địa phương; Đề nghị Trung tâm dự báo KTTV quốc gia nhanh chóng chuyển giao các nghiên cứu, xây dựng các phương án, công nghệ dự báo lũ cho các sông chịu ảnh hưởng của vận hành liên hồ chứa, các phương án, mô hình dự bão đã có để hỗ trợ cho tỉnh.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những ý kiến đóng góp của tỉnh trong công tác chuyên môn tại địa phương và cũng đã có một số đề xuất cụ thể với tỉnh Đắk Lắk: Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các công trình phải cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh, cùng với đó tiếp tục thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đôn đốc và đề nghị chủ các các công trình này thực hiện công tác quan trắc KTTV, gửi báo cáo về cơ quan quản lý nhà nước theo đúng Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ; UBND tỉnh cử đơn vị đầu mối phối hợp với Tổng cục KTTV để có thể tiếp nhận các sản phẩm, kết quả đề tài liên quan tới công tác dự báo, cảnh báo lũ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ban, ngành tăng cường, lồng ghép công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật của các chủ công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV, tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật về KTTV cho Chủ công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV; đôn đốc, giám sát, báo cáo việc hoàn thiện những vấn đề còn tồn tại của các chủ công trình trong việc thực thi pháp luật về KTTV. UBND tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện tương đối tốt việc thực hiện quản lý nhà nước về KTTV, đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ có tham mưu, đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý giải quyết theo quy định.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: