Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về Khí tượng Thủy văn tại tỉnh Hà Giang

Đăng ngày: 22-05-2019 | Lượt xem: 1061
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp theo Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2019 tại tỉnh Hà Giang và căn cứ Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 27-28/9/2019, Đoàn kiểm tra do Phó Tổng cục trưởng La Đức Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang về tình hình thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn tại tỉnh hà Giang với các nội dung cụ thể như sau: Kiểm tra việc chấp hành pháp luật khí tượng thủy văn của chủ công trình phải quan trắc khí tượng thủy văn: Công ty TNHH Thanh Bình – Chủ công trình Thủy điện Sông Lô 2; Xem xét giải pháp để khắc phục vi phạm hành lang kỹ thuật của công trình Trạm Khí tượng Hà Giang; Trao đổi, thảo luận với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về tình hình triển khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật và trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Căn cứ theo nội dung Báo cáo số 192/BC-STNTM ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh, Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc với Công ty TNHH Thanh Bình về việc chấp hành các quy định pháp luật về khí tượng thủy văn, Kiểm tra về việc tổ chức quan trắc khí tượng thủy văn tại khu vực Hồ thủy điện Thủy điện Sông Lô 2; Kiểm tra về việc cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn của Chủ công trình; Kiểm tra việc quản lý, khai thác, sử dụng phương tiện đo khí tượng thủy văn tại Hồ thủy điện Thủy điện Sông Lô 2.

Thảo luận với các bên liên quan về việc vi phạm hành lang kỹ thuật của công trình Trạm Khí tượng Hà Giang: Theo quá trình điều tra, khảo sát, hiện nay hành lang kỹ thuật của công trình Trạm Khí tượng Hà Giang đang bị hàng cây của của người dân che lấp, không được đảm bảo theo quy chuẩn, quy định, làm ảnh hưởng đến kết quả quan trắc khí tượng tại đây. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc, thảo luận với các bên liên quan bàn giải pháp tháo gỡ các khó khăn.

Trao đổi, thảo luận với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về một số kết quả làm việc và việc triển khai, thi hành các quy định, văn bản QPPL về KTTV trên địa bàn tỉnh Hà Giang: Tình hình triển khai thi hành Luật KTTV của địa phương, gồm: Ban hành kế hoạch thực hiện Luật; ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về KTTV trên địa bàn; ban hành công văn chỉ đạo, đôn đốc thực hiện pháp luật KTTV; Quản lý mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn chuyên dùng trên địa bàn; Hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; việc cấp phép, gia hạn, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV; việc ban hành bản tin; truyền phát bản tin và việc phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan, ban ngành trong PCTT tại địa phương; Việc quản lý mạng lưới trạm quan trắc KTTV, gồm: Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thuỷ văn; thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV; quản lý chất lượng phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; Triển khai thực hiện nhiệm vụ xác định, lập danh mục các loại công trình bắt buộc phải quan trắc KTTV và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn; Một số công tác cơ bản của địa phương triển khai hoạt động KTTV phục vụ địa phương, như: bố trí ngân sách, xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, bố trí tổ chức bộ máy, biên chế và công tác đào tạo, tập huấn cán bộ tham mưu QLNN về KTTV từ cấp tỉnh đến cấp xã, Việc thực hiện các nhiệm vụ về việc điều tiết, vận hành và cung cấp thông tin của chủ các công trình hồ chứa phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống lũ cho hạ du; Việc thực hiện quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và quy định mực nước tương ứng với mức báo động lũ trên các sông chính.

Đoàn Kiểm tra ghi nhận những ý kiến đóng góp của tỉnh trong công tác chuyên môn tại địa phương và cũng đã có một số đề xuất cụ thể với tỉnh Lai Châu để đoàn kiểm tra đạt được hiệu quả theo kế hoạch: Có văn bản gửi Công ty TNHH Thanh Bình thông báo về nội dung làm việc, thời gian, kế hoạch và đề nghị chuẩn bị báo cáo, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn kiểm tra và cử cán bộ liên quan tham dự trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Thanh Bình và Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi (TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang); Bố trí cử Đại diện Thường trực Ủy ban nhân dân và triệu tập đại diện các sở, ban, ngành có liên quan thuộc Tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Khí tượng Thủy văn theo các nội dung, thời gian nêu trên.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: