Mục tiêu công tác năm 2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 25-02-2020 | Lượt xem: 728
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại và những ngày lễ lớn của đất nước, như kỷ niệm: 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam; 75 năm ngày Quốc khánh; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khoá XV...

Để hưởng ứng phong chào thi đua yêu nước chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, trên cơ sở Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn (KTTV) xây dựng Chương trình công tác nhằm thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược 10 năm 2011-2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025 và Chiến lược 10 năm 2021-2030. Phát triển và nâng cao một bước chất lượng công tác quan trắc, thông tin dữ liệu, dự báo, cảnh báo KTTV và giám sát biến đổi khí hậu phục vụ hiệu quả sự nghiệp phòng chống thiên tai, phát triển bền vững kinh tế-xã hội của đất nước, đảm bảo quốc phòng và an ninh; thực hiện tốt phương châm hành động của năm 2020 của Chính phủ là "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả". Chương trình công tác năm 2020 đề ra tiến độ, giải pháp để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 của Tổng cục KTTV, bám sát phương châm hành động của Ngành KTTV "Thống nhất - Chính xác - Liên tục - Tin cậy - Kịp thời".

Văn phòng Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: