Phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đăng ngày: 24-12-2019 | Lượt xem: 2169
Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản pháp luật hiện có như: Luật Khí tượng thủy văn; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai và dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương trong ứng phó, khắc phục, giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, sự cố môi trường theo quy định của pháp luật; tham gia công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại các tỉnh, thành phố.

Chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cung cấp đầy đủ, kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn cho Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, địa phương.

Phối hợp với các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ Trung ương đến địa phương và cơ quan thông tin đại chúng trong việc truyền, phát các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai đến cộng đồng, đặc biệt là các vùng có nguy cơ cao về ngập lụt, lũ quét để chủ động phòng, tránh.

Tin VPTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: