Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Đăng ngày: 15-10-2021 | Lượt xem: 801
Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT:

/upload/files/2021/17-2021-tt-btnmt-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: