Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 07-07-2022 | Lượt xem: 2821
Ngày 05/7/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTNMT quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Thông tư này áp dụng đối với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn văn Thông tư

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%206/08-2022-tt-btnmt-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: