Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Đăng ngày: 30-06-2022 | Lượt xem: 1569
Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ được áp dụng thống nhất trong các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Quy chế này quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, bao gồm: soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%206/quy-che-cong-tac-van-thu-luu-tru-cua-tong-cuc-khi-tuong-thuy-van-signed(1).pdf

Văn phòng TCKTTV
 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: