Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Đăng ngày: 20-06-2022 | Lượt xem: 986
Tổng cục Khí tượng Thủy văn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP 6 tháng đầu năm 2022 tại phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2022

Thực hiện Công văn số 3279/BTNMT-PC ngày 14/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo Bộ về tình hình, kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022.

/upload/files/2022/Th%C3%A1ng%206/bc-nghi-quyet-so-68nq-cp-6-thang-dau-nam-2022-(ky)-signed.pdf

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: