Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát động phong trào thi đua năm 2021

Đăng ngày: 16-03-2021 | Lượt xem: 476
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030 và các kế hoạch trên các lĩnh vực theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội.
  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: