Cần có một nền kinh tế nhựa mới để bảo vệ khí hậu

Đăng ngày: 12-04-2024 | Lượt xem: 459
Theo cuộc họp của các chuyên gia tại Hội nghị Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-6) lần thứ sáu ở Nairobi, sự chuyển đổi của nền kinh tế toàn cầu là cần thiết để hạn chế các mối đe dọa hiện hữu đối với thiên nhiên và loài người do nhựa gây ra.

Việc sản xuất và sử dụng nhựa đã tăng theo cấp số nhân trong những thập kỷ qua, gây ra những hậu quả và chi phí lớn cho môi trường, cả trên biển và trên cạn, sức khỏe con người và khí hậu.

Không chỉ rác thải nhựa gây ô nhiễm thực phẩm, nước và đại dương, rác nhựa chiếm tới 85% rác thải biển; việc sản xuất, sử dụng và quản lý chất thải nhựa cũng tạo ra khoảng 4% tổng lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Ngành công nghiệp nhựa là nguồn phát thải khí nhà kính công nghiệp nhanh nhất trên thế giới. Theo kịch bản kinh doanh thông thường, vòng đời của nhựa có thể gây ra tới 19% lượng khí thải nhà kính toàn cầu vào năm 2040.

Với lượng carbon hiện có hạn chế, điều này sẽ đặt mục tiêu trọng tâm của Thỏa thuận Paris về giữ mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 1,5 độ C ngoài tầm với.

Hệ thống quản trị quốc tế cần được áp dụng cho nhựa

Tại một sự kiện do Ban thư ký Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc và GRID-Arendal ở Nairobi đồng tổ chức, các chuyên gia lưu ý rằng phản ứng quốc tế có hệ thống quản trị quốc tế phát triển tốt đáng kể và có thể áp dụng cho nhựa. Điều này có thể xảy ra dưới hình thức Thỏa thuận Paris và các Hiệp định môi trường đa phương khác (MEA).

Các Hiệp định môi trường đa phương như vậy bao gồm các Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm, tất cả đều có chung mục tiêu là bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi các hóa chất và chất thải độc hại.

Cecilia Kinuthia-Njenga, Giám đốc Hỗ trợ Liên chính phủ và Tiến bộ Tập thể tại Ban thư ký Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc, cho biết: “Từ chế độ khí hậu, chúng tôi nhận ra giá trị của tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự hợp tác. Nghiên cứu khoa học xác nhận rằng chúng ta có rất ít cơ hội hành động để đạt được sự thay đổi lâu dài. Không một công cụ nào và không một thể chế nào có thể đủ để giải quyết vấn đề. Do đó, hợp tác và hợp tác là chìa khóa”.

Theo UNFCCC và Thỏa thuận Paris, nhiều tài liệu tham khảo đã được đưa ra về nhu cầu chuyển đổi sang lối sống bền vững và các mô hình tiêu dùng và sản xuất bền vững như một phương tiện chính để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Nền tảng của sự chuyển đổi này là những thay đổi trong lối sống và mô hình tiêu dùng, cùng với sự hỗ trợ vững chắc cho các khuôn khổ chính sách và pháp lý hiệu quả.

Nền kinh tế tuần hoàn và hành động chính sách là rất quan trọng để giảm rác thải nhựa

Vào năm 2022, các quốc gia họp tại Hội đồng Môi trường Liên Hợp Quốc đã đồng ý chấm dứt ô nhiễm nhựa và đạt được thỏa thuận ràng buộc pháp lý quốc tế vào cuối năm 2024.

 

Công cụ có tên “Chấm dứt ô nhiễm nhựa: Hướng tới một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế” dự kiến sẽ tuân theo một cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết toàn bộ vòng đời của nhựa, bao gồm cả quá trình sản xuất, thiết kế và thải bỏ.

Những tác nhân gây ô nhiễm khí nhà kính trải rộng khắp vòng đời của nhựa, từ việc tìm nguồn nguyên liệu thô, sản xuất, sử dụng và quản lý chất thải nhựa. Hiện tại, 99% nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất nhựa đều dựa trên nhiên liệu hóa thạch. Chỉ 1-1,5% nhựa được sản xuất trên thế giới là có nguồn gốc sinh học, tức là có nguồn gốc từ sinh khối như ngô, mía hoặc lúa mì. Và chưa đến 10% nhựa trên thế giới được tái chế.

Các chuyên gia đồng ý rằng cả việc sản xuất nhựa khử cacbon và đảm bảo vòng đời của nhựa là những giải pháp chính cho vấn đề này. Điều này có nghĩa là giảm việc sử dụng nhựa, tái sử dụng những gì được sản xuất và tái chế những gì không thể tái sử dụng, cùng với việc phát triển các lựa chọn thay thế cho nhựa.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://unfccc.int/news/a-new-plastics-economy-is-needed-to-protect-the-climate

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: