WMO cập nhật hướng dẫn về việc cứu dữ liệu

Đăng ngày: 27-05-2024 | Lượt xem: 275
Nhận được sự hỗ trợ lớn từ cộng đồng, tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đã cập nhật Nguyên tắc về Thực hành cứu dữ liệu, bao gồm việc truy cập, tổ chức và bảo quản các quan sát bằng thiết bị đã ghi lại và dữ liệu môi trường có nguy cơ bị mất.

Việc giải cứu dữ liệu là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng các thế hệ nhà khoa học tương lai và những người sử dụng dữ liệu khác có quyền truy cập vào tất cả thông tin cần thiết để đánh giá sự biến đổi và biến đổi khí hậu, cũng như cung cấp một loạt các dịch vụ môi trường. Những dữ liệu này giúp thu hẹp khoảng cách giữa dữ liệu lịch sử và các quan sát hiện tại.

Ảnh: Ed Hawkins

Do tầm quan trọng của các quan sát dài hạn, WMO có cơ chế công nhận các trạm quan sát trăm năm nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn quan sát bền vững và các biện pháp thực hành tốt nhất tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra dữ liệu chuỗi thời gian chất lượng cao.

Hướng dẫn cứu dữ liệu mới (WMO-Số 1182) cập nhật tài liệu kỹ thuật năm 2016 và kết hợp các hướng dẫn cứu dữ liệu của Dịch vụ Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh Châu Âu (C3S) làm Hướng dẫn của WMO về Cứu dữ liệu Thủy văn (WMO-Số 1146). Đặc biệt, chúng bao gồm việc giải cứu dữ liệu khí tượng, thủy văn, biển và các dữ liệu môi trường khác.

Chúng cung cấp một cái nhìn tổng quan về việc cứu dữ liệu được trình bày, giải thích tầm quan trọng và đưa ra những hỗ trợ thiết thực về việc lưu trữ phương tiện gốc, hình ảnh, số hóa và lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số và dữ liệu số. Mười bốn phụ lục cung cấp thông tin hỗ trợ. 

“Độ dài của dữ liệu môi trường kỹ thuật số có sẵn khác nhau giữa các quốc gia và tổ chức. Mặc dù nhiều hồ sơ của thế kỷ 20 có sẵn ở định dạng kỹ thuật số, nhưng có những trường hợp những dữ liệu này, cùng với các hồ sơ cũ hơn từ thế kỷ 19 và 18, chỉ tồn tại dưới dạng hồ sơ bản cứng cần được cứu và số hóa,” Peer Hechler, Cán bộ khoa học của WMO chịu trách nhiệm cứu dữ liệu cho biết. 

“Tính hợp lệ của các mô hình khí hậu và dữ liệu cổ khí hậu (dữ liệu vòng cây, dữ liệu lõi băng, quan sát và phân tích phấn hoa, v.v.) sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ chuỗi thời gian dài ở tất cả các khu vực trên thế giới. Các khu vực thưa thớt dữ liệu vẫn tồn tại trong thế kỷ XXI. Do đó, điều quan trọng là phải thu thập và xác minh các hồ sơ gần đây hơn,” Omar Baddour, Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Chính sách và Giám sát Khí hậu cho biết.

Việc mở rộng hồ sơ môi trường ngược thời gian và lấp đầy những khoảng trống về thời gian và không gian có một số lợi ích: giúp làm cho các biểu diễn mô hình số về khí tượng nông nghiệp, dịch bệnh và thủy văn và khí hậu trở nên đáng tin cậy hơn và cho phép dự báo tốt hơn về khí hậu trong tương lai; kết hợp dữ liệu được giải cứu với dữ liệu đã có sẵn cho phép đặt thời tiết và khí hậu hiện tại vào bối cảnh lịch sử tốt hơn; cung cấp cơ sở để đánh giá mức độ nhạy cảm lịch sử của các hệ thống tự nhiên và nhân tạo đối với sự biến đổi và thay đổi môi trường, từ đó cho phép đánh giá chính xác hơn về tác động của sự biến đổi và thay đổi môi trường trong tương lai.

Những đánh giá như vậy có thể đóng vai trò là thông tin đầu vào cho các nhà hoạch định chính sách nhằm giảm thiểu tổn thất do thảm họa môi trường và cung cấp thêm thông tin cho phát triển kinh tế. Các hướng dẫn cập nhật đã được nhiều chuyên gia từ cộng đồng khí tượng và học thuật trên toàn thế giới soạn thảo và xem xét. Điều này bao gồm từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cơ quan Biến đổi Khí hậu Copernicus (C3S), Tổ chức Cứu dữ liệu Môi trường Quốc tế (IEDRO), Cơ quan Tái thiết Tuần hoàn Khí quyển trên Trái đất (ACRE). Ban Thư ký WMO gửi lời cảm ơn tới tất cả những người tham gia.

Tin ngắn: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://wmo.int/media/news/wmo-updates-guidelines-data-rescue

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: