Thành phố Cần Thơ Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn

Đăng ngày: 23-04-2024 | Lượt xem: 267
Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2024 về Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ

Nội dung chi tiết về Quyết định tại:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/5/quyet-dinh-so-941-qd-ubnd.pdf

 

  Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: