Báo cáo hạn hán kêu gọi cách tiếp cận quản lý mới

Đăng ngày: 10-11-2021 | Lượt xem: 876
Hạn hán đã ảnh hưởng trực tiếp đến 1,5 tỷ người cho đến nay trong thế kỷ này, nhiều hơn bất kỳ thảm họa nào xảy ra chậm chạp khác. Con số này sẽ tăng lên đáng kể do biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường và sự thay đổi nhân khẩu học. Do đó, cần phải có những hành động khẩn cấp để cải thiện việc quản lý và ngăn chặn hạn hán, theo một báo cáo mới.

Báo cáo Đánh giá Toàn cầu về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai (GAR) Báo cáo Đặc biệt về Hạn hán năm 2021 cho biết hạn hán đe dọa đến việc đạt được Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai, Mục tiêu Phát triển Bền vững cũng như sức khỏe và hạnh phúc của con người và hệ sinh thái.

“Biến đổi khí hậu đang làm tăng nhiệt độ và phá vỡ các mô hình mưa, do đó làm tăng tần suất, mức độ nghiêm trọng và thời gian hạn hán ở nhiều vùng. Khi thế giới đang dần trở nên ấm hơn 2 ° C, cần phải có hành động khẩn cấp để hiểu rõ hơn và quản lý hiệu quả hơn nguy cơ hạn hán nhằm giảm thiểu thiệt hại về cuộc sống và sinh kế của con người”, báo cáo do Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai và kết hợp số liệu đầu vào của Tổ chức Khí tượng Thế giới. Nó kêu gọi các phương pháp tiếp cận chủ động và đổi mới để quản lý rủi ro hạn hán - phản ánh quan điểm lâu nay của WMO đã vận động cho các chính sách quản lý chủ động, phối hợp và bền vững hơn để thay thế các phản ứng chắp vá do khủng hoảng hiện nay.

Báo cáo khuyến nghị thiết lập các cơ chế điều phối và cộng tác mới để thúc đẩy nhanh chóng việc hiểu và quản lý rủi ro hạn hán. Đây là triết lý đằng sau Chương trình quản lý hạn hán tổng hợp của WMO dựa trên ba trụ cột là giám sát và cảnh báo sớm; đánh giá tính dễ bị tổn thương và tác động; giảm thiểu rủi ro hạn hán, sẵn sàng và ứng phó.

Hạn hán cũng là một trọng tâm của Hệ thống Cảnh báo Đa thiên tai Toàn cầu của WMO, hỗ trợ các Thành viên phát triển và củng cố Hệ thống Cảnh báo Sớm Đa thiên tai (MHEWS) của họ để cho phép cảnh báo khẩn cấp đa nguy cơ, đa phương tiện. Hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai dựa trên tác động giúp xã hội chuẩn bị và ứng phó với tất cả các loại thiên tai, bao gồm cả những thảm họa liên quan đến các hiểm họa khí tượng thủy văn. Vì hạn hán là một sự kiện khởi phát chậm, nên cảnh báo và cảnh báo sớm mang lại cơ hội để tăng cường hành động tập thể có thể cứu sống và giảm thiểu những thiệt hại tiềm tàng về kinh tế và môi trường.

“Chúng ta đang chứng kiến ​​một số lượng lớn các thảm họa ngày càng tăng. Và nhiều thảm họa trong số đó có liên quan đến nước… Tác động lớn nhất của biến đổi khí hậu liên quan đến nước”, Tổng thư ký WMO, Giáo sư Petteri Taalas cho biết. “Chúng ta phải thích ứng với biến đổi khí hậu. Và một trong những cách mạnh mẽ để thích ứng với biến đổi khí hậu là đầu tư vào các dịch vụ cảnh báo sớm và dịch vụ khí tượng thủy văn”.

WMO đang dẫn đầu một Liên minh Nước và Khí hậu mới để đạt được Chương trình nghị sự toàn cầu về Nước và Khí hậu tích hợp nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho việc thích ứng, chống chịu và phát triển bền vững. Một trở ngại lớn để cung cấp các giải pháp nước hiệu quả và bền vững là thiếu thông tin về các nguồn nước hiện có, khả năng sẵn có trong tương lai và nhu cầu cung cấp lương thực và năng lượng. Những người ra quyết định đang phải đối mặt với cùng một tình huống khó xử khi đề cập đến rủi ro lũ lụt và hạn hán.

Ngày sa mạc hóa và hạn hán

Hạn hán có tác động sâu sắc, rộng khắp và bị đánh giá thấp đối với xã hội, hệ sinh thái và nền kinh tế. Các tác động trên diện rộng của hạn hán luôn được báo cáo không đầy đủ, mặc dù chúng trải dài trên các khu vực rộng lớn, phân tầng qua các hệ thống, có quy mô và kéo dài theo thời gian. Chúng ảnh hưởng đến hàng triệu người và nhiều ngành, lĩnh vực - chẳng hạn như sản xuất nông nghiệp, cấp nước công cộng, sản xuất năng lượng, giao thông đường thủy, du lịch, sức khỏe con người và đa dạng sinh học - góp phần gây mất an ninh lương thực, đói nghèo và bất bình đẳng.

“Phần lớn thế giới sẽ sống chung với căng thẳng về nước trong vài năm tới. Mami Mizutori, Đại diện đặc biệt về Giảm thiểu rủi ro thiên tai của Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết nhu cầu sẽ vượt cung trong một số thời kỳ nhất định. “Hạn hán là một yếu tố chính dẫn đến suy thoái đất và giảm năng suất các loại cây trồng chính. Biến đổi khí hậu có nghĩa là sự thay đổi mô hình mưa và sự thay đổi lớn hơn về lượng mưa gây ra rủi ro cho 70% nền nông nghiệp toàn cầu sử dụng nước”.

Ước tính chi phí phát sinh do tác động của hạn hán từ năm 1998 đến năm 2017 cho thấy hạn hán đã ảnh hưởng đến ít nhất 1,5 tỷ người và dẫn đến thiệt hại kinh tế ít nhất 124 tỷ USD trên toàn thế giới. Theo báo cáo, ước tính một số chi phí trực tiếp bao gồm thiệt hại hàng năm ở Hoa Kỳ khoảng 6,4 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và khoảng 9 tỷ euro ở Liên minh châu Âu.

Ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng đối với tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ được ước tính là 2–5%. Do hậu quả của Hạn hán Thiên niên kỷ ở Úc, tổng năng suất nông nghiệp ở Úc đã giảm 18% trong giai đoạn 2002–2010.

Cơ chế toàn cầu

Báo cáo Đặc biệt về Hạn hán năm 2021 kêu gọi một cơ chế toàn cầu mới để hỗ trợ các quốc gia giải quyết bản chất xuyên biên giới của rủi ro hạn hán thông qua tăng cường quản trị rủi ro, quan hệ đối tác và đổi mới ở cấp khu vực và hành động có thông tin về rủi ro ở cấp cộng đồng.

Báo cáo cũng thúc đẩy việc thiết lập các quan hệ đối tác quốc gia về khả năng chống chịu với hạn hán nhằm huy động các đối tác công, tư và xã hội dân sự và làm việc để đảm bảo sự liên kết thông suốt giữa cấp quốc gia và địa phương.

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/drought-report-calls-new-management-approach

Tin: Vụ KHCN tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: