Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Đăng ngày: 28-04-2023 | Lượt xem: 2485
Để triển khai các hoạt động Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 ý nghĩa và hiệu quả Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2023, thời gian bắt đầu từ ngày 21/4 - 19/5/2023.

Năm 2023, chủ đề là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia” và khẩu hiệu tuyên truyền: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.  

Tổng cục Khí tượng Thủy văn hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 với nhiều hoạt động tại các đơn vị của Tổng cục: Treo băng rôn, áp phích chào mừng Ngày KHCN Việt Nam tại trụ sở cơ quan hoặc bằng các hình thức phù hợp với chủ đề và khẩu hiệu năm 2023. Giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển ứng dụng KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng KHCN&ĐMST. Tuyên truyền rộng rãi các kết quả KHCN&ĐMST nổi bật góp phần thiết thực phục vụ mục tiêu phát triển ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực khí tượng thủy văn nói riêng. Giới thiệu các thành tựu KHCN nổi bật, các kết quả nghiên cứu KHCN thuộc chương trình KHCN các cấp; các nội dung về kết quả triển khai hoạt động KHCN&ĐMST trên Website của đơn vị.

Ngày KH&CN Việt Nam là dịp biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền. phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: