Hệ thống NWP khu vực GRAPES được cập nhật để đồng hóa tuần hoàn nhanh độ phân giải 3 km

Đăng ngày: 02-07-2020 | Lượt xem: 681
Vào ngày 25 tháng 6, hệ thống Dự báo Thời tiết Số khu vực (NWP) GRAPES do Tổng cục Khí tượng Trung Quốc (CMA) phát triển độc lập đã được cập nhật lên phiên bản 5.0, đã hiện thực hóa dự đoán đồng hóa hoàn lưu nhanh độ phân giải 3 km ở khoảng thời gian 3 giờ. Nó đã nâng cao hơn nữa năng lực vận hành dự báo hiện nay, có thể đáp ứng nhu cầu NWP đối lưu khắc nghiệt ở cấp địa phương, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm và cực đoan, đồng thời cung cấp hỗ trợ khoa học cho dịch vụ dự báo lưới điện thông minh liền mạch trên cả nước.

Hệ thống đã tích hợp GRAPES_MESO 3km và GRAPES_MESO, thực hiện đồng hóa dữ liệu 192 radar và đẩy hệ thống NWP độ phân giải cao cấp quốc gia lên tầm đồng hóa tuần hoàn quy mô ki-lô-mét. Trên cơ sở hệ thống phân tích đám mây ban đầu, nó đã bổ sung dữ liệu quan trắc thường xuyên chất lượng cao và dữ liệu vệ tinh vào quá trình đồng hóa, làm phong phú thêm loại dữ liệu đồng hóa và thúc đẩy ứng dụng sản phẩm hiện trường thực và nâng cao hơn nữa độ chính xác dự đoán của NWP; phát triển công nghệ đồng hóa hoàn lưu nhanh, đã hỗ trợ đắc lực cho các sở khí tượng của các tỉnh, khu tự trị, thành phố trong cả nước thực hiện các dự báo, cảnh báo sớm đối lưu nguy hiểm, thời tiết cực đoan.

Qua quá trình xem xét vận hành, hiệu suất của hệ thống đã vượt qua khả năng dự đoán về đối lưu nghiêm trọng của hệ thống GRAPES_MESO 3km trước đó. Nó đặc biệt tốt hơn về khả năng dự đoán hiệu suất của đối lưu ở khu vực bị ảnh hưởng bởi áp suất yếu.

Tham khảo: http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/202007/t20200702_557353.html

Tổng hợp: Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: