Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đăng ngày: 25-09-2022 | Lượt xem: 855
Ngày 23/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch số 2452 về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022.

Năm 2022 là năm đầu tiên Việt Nam có Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia hàng năm sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia; thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 sẽ tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng những sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động (gọi tắt là CB, CC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước trên tinh thần “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên và môi trường.

Tăng cường nhận thức, hiểu biết cho toàn xã hội về Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 theo Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của CB, CC hành động đồng bộ nhằm hướng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng; hướng tới bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

Ngày 10/10 hàng năm được Chính phủ quyết định là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa: số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân, là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: