Ký kết Bản hợp tác song phương với Viện Nghiên cứu quốc tế khí hậu và xã hội (IRI)

Đăng ngày: 14-07-2019 | Lượt xem: 903
Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu quốc tế khí hậu và xã hội (IRI) thuộc Dự án “Thích ứng nông nghiệp trong điều kiện khí hậu ngày nay, vì ngày mai” (ACToday), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia được Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) giao làm đầu mối thực hiện. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xin báo cáo tiến trình hợp tác trong thời gian vừa qua và xin chủ trương ký kết Bản hợp tác song phương với Viện nghiên cứu IRI.

Mục tiêu của Dự án ACToday: Giúp đỡ các quốc gia đang phát triển thông qua đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ khí hậu, ứng biến trước xu thế biến đổi của khí hậu hiện tại và tương lai.

Lợi ích và tiến trình hợp tác Dự án ACToday: Qua thảo luận nội dung công việc giữa hai đơn vị và từ kết quả của hai khóa đào tạo được tổ chức trong tháng 4 và đầu tháng 10 năm 2019, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận thấy tham gia Dự án ACToday sẽ mang lại những lợi ích lớn trong việc xây dựng công nghệ và đào tạo năng lực con người thông qua tiếp cận với các công cụ dự báo khí hậu, công cụ tổ chức, phân tích dữ liệu khí hậu, cũng như các trao đổi kiến thức, công nghệ dự báo hạn hán, dự báo mùa và cận mùa của Viện nghiên cứu IRI.

Trong Biên bản hợp tác, Viện nghiên cứu IRI đề xuất cộng tác kiến thức dịch vụ khí hậu, tạo ra các sản phẩm khí hậu chất lượng kết hợp với công tác truyền thông và cải thiện chất lượng truyền thông để sản phẩm khí hậu hiệu quả nhất với người dùng cuối. Trong Bản hợp tác song phương, IRI đề xuất giúp đỡ Việt Nam xây dựng Khung dịch vụ khí hậu quốc gia, một yêu cầu cấp thiết đối với Trung tâm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia giao Phòng Dự báo khí hậu tham gia vào các khóa đào tạo của IRI trong thời gian vừa qua, đây cũng là

Dự án đầu tiên của Phòng và qua đó, các Dự báo viên được tiếp cận với những kiến thức mới và cập nhật, bởi IRI là Viện nghiên cứu Khí hậu xã hội hàng đầu thế giới, có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ rất nhiều quốc gia đang phát triển ở những lĩnh vực phát triển khí hậu khác nhau.

Từ những lợi ích nêu trên, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia kính đề nghị Tổng cục KTTV giao Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ký kết Bản hợp tác song phương với Viện nghiên cứu IRI trong thời gian tới. Nội dung của Bản hợp tác song phương được gửi kèm theo Công văn với bản dịch tiếng Việt và bản Tiếng anh.

Tin Phương Thanh - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: