Quận huyện xã phường, các đơn vị chức năng trên thành phố Hà Nội vào cuộc tăng cường các biện pháp đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định

Đăng ngày: 21-09-2020 | Lượt xem: 71

UBND quận, huyện, thị xã:

a) Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường Thành phố; Tăng cường tuyên truyền, thông tin về tác hại của việc đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định đối với sức khỏe và môi trường; Các giải xử lý khác thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng;

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố trong việc chỉ đạo để đảm bảo từ ngày 01/01/2021 không còn hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn;

b) Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, xuống tận tổ dân phố, cụm dân cư, thôn, xóm, bản làng; Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, phát hiện, xử lý nghiêm và kịp thời các cá nhân, hộ gia đình đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ động có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời giải quyết;

c) Tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt tại địa phương. Xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm đốt chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn quản lý;

d) Chủ động bố trí kinh phí để hỗ trợ công tác xử lý rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và hướng dẫn các phương án xử lý đảm bảo hợp vệ sinh môi trường tại các xã;

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi xem xét quyết định tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm phải căn cứ vào việc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này.

e) Định kỳ tháng 05 và tháng 11 hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố. Công bố công khai trên trang thông tin điện tử của quận, huyện, thị xã về các cá nhân, hộ gia đình có hành vi vi phạm đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn quản lý;

f) Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, tố giác của các cá nhân, tổ chức khi phát hiện tình trạng đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn.

Hình ảnh đốt rơm rạ

UBND phường, xã, thị trấn:

a) Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn biết và thực hiện nghiêm túc. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết không đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định;

b) Theo dõi, khuyến khích, đôn đốc các tổ chức, cá nhân, hộ gia đinh trên địa bàn thực hiện chuyển đổi, áp dụng các giải pháp xử lý rơm rạ và phụ phẩm cây trồng thân thiện với môi trường;

c) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn; xử lý vi phạm đối với các hành vi đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Tiếp nhận phản ánh của các cá nhân, tổ chức khi phát hiện tình trạng đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định;

d) Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát, vận động người dân không đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định; Công bố công khai trên hệ thống thông tin của phường, xã, thôn, xóm, bản làng về các đối tượng có hành vi vi phạm đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định trên địa bàn;

đ) Báo cáo khối lượng, đề xuất phương pháp xử lý rơm rạ và phụ phẩm cây trồng trên địa bàn trình UBND cấp huyện hỗ trợ kinh phí xử lý.

e) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khi xem xét quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm phải căn cứ vào việc thực hiện các nội dung tại Chỉ thị này.

Trách nhiệm của các đơn vị duy trì vệ sinh môi trường:

a) Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thông thường theo quy trình công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo vệ sinh môi trường. Quán triệt toàn thể cán bộ, công nhân viên không được đốt các loại chất thải tại các điểm tập kết, trung chuyển trước khi đưa đến các khu xử lý tập trung theo quy định;

b) Theo dõi, kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về quản lý chất thải rắn thông thường, trong đó có hoạt động đốt chất thải, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng có thẩm quyền xử lý.

Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: