Sổ tay hướng dẫn vận hành các dịch vụ dự báo và cảnh báo dựa trên tác động (IBFWS)

Đăng ngày: 06-02-2023 | Lượt xem: 1609

Sổ tay hướng dẫn này được xây dựng trong khuôn khổ dự án “Vận hành Dịch vụ Dự báo và Cảnh báo dựa trên Tác động (IBFWS)”, nhằm hỗ trợ năng lực của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (VNMHA) trong việc cung cấp các dịch vụ dự báo và cảnh báo sớm dựa trên tác động. Mục tiêu là cung cấp thông tin dự báo dựa trên tác động và các bước cơ bản để đưa ra dự báo dựa trên tác động, mọi thông tin tập trung vào trường hợp cụ thể trong các địa phương của Việt Nam. Những nội dung này sẽ được đề cập trong 3 mô-đun trong sổ tay đào tạo.

Mô-đun 1 thảo luận dự báo dựa trên tác động là gì, tại sao nó được sử dụng và cung cấp các ví dụ về việc triển khai thành công và sử dụng dự báo dựa trên tác động của các chính phủ trên toàn thế giới.

Mô-đun 2 giới thiệu các bước cần thiết để đưa ra dự báo bão dựa trên tác động.

Mô-đun 3 hướng dẫn các bước để phát triển triển vọng tác động dựa trên sự bất thường trong dự báo theo mùa (ví dụ: lượng mưa thấp hơn bình thường) có thể góp phần làm trầm trọng thêm các thảm họa diễn biến chậm hơn như hạn hán.

Sổ tay hướng dẫn này được chuẩn bị dựa trên dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau cho mục đích dự báo. Phần giải thích về các loại dữ liệu khác nhau, bộ dữ liệu được sử dụng và các bộ dữ liệu tiềm năng khác có thể được sử dụng trong Phụ lục I và II của hướng dẫn này. Hướng dẫn này nhằm trình bày các khái niệm về dự báo dựa trên tác động bằng cách sử dụng ví dụ về dữ liệu. Mặc dù vậy, dữ liệu có thể có độ phân giải cao hơn và các chỉ báo bổ sung có thể được sử dụng khi thích hợp.

Biên dịch: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://www.unescap.org/kp/2021/manual-operationalizing-impact-based-forecasting-and-warning-services-ibfws

Tài liệu đính kèm /upload/files/2023/30-ibfws-manual-finaltong-cuc-kttv.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: