Sử dụng dữ liệu vệ tinh Geo-KOMPSAT-2A của Hàn Quốc

Đăng ngày: 07-06-2019 | Lượt xem: 1016
Thực hiện Công văn số 689/TCKTTV-KHQT ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc đăng ký sử dụng dữ liệu vệ tinh Geo-KOMPSAT-2A của Hàn Quốc, Đài Khí tượng cao không (KTCK) xin cử ông Hoàng Minh Toán, Trưởng phòng Khí tượng ra đa, Đài KTCK làm đầu mối đăng lý liên lạc với Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam và Tổng cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), Tổng cục KTTV có nhận được thông báo của KMA về việc Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh Geo-KOMPSAT-2A (GK-2A, tại tọa độ 128.2oE) ngày 05 tháng 11 năm 2018 và KMA sẽ chính thức khai thác sử dụng dữ liệu vệ tinh phục vụ công tác dự báo, cảnh báo các hiện tượng KTTV từ tháng 7 năm 2019.

Tổng cục KTTV cử các đơn vị được giao nhiêm vụ Đài Khí tượng cao không và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu Khí tượng Thủy văn để đăng ký sử dụng số liệu vệ tinh Geo-KOMPSAT-2A của KMA phục vụ cho tác nghiệp, Tổng cục KTTV yêu cầu mỗi đơn vị cử 01 cán bộ làm đầu mối đăng ký và liên lạc với KMA.

Với sự chia sẻ dữ liệu vệ tinh từ phía KMA, chúng ta cũng sẽ có thêm cơ sở dữ liệu vệ tinh để tham khảo nâng cao năng lực trong công tác dự báo cảnh bảo, thời tiết thiên tai nói chung. Sự hợp tác trên nhiều phương diện tron lĩnh vực khí tượng thủy văn đang đóng góp thúc đẩy sự phát triển hơn nữa giữa hai đất nước, qua đó thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển phục vụ nhân dân tốt hơn.

Tin: Phương Thanh - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: