Tiếp đoàn Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan-Trung Quốc

Đăng ngày: 12-07-2019 | Lượt xem: 1008
Theo thông tin Thư trao đổi giữa đại diện của Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan-Trung Quốc (Central Weather Bureau-CWB) và Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (DBQG), CWB mong muốn có buổi thăm và làm việc với Trung tâm DBQG nhằm trao đổi và giới thiệu về hệ thống dự báo nghiệp vụ thời tiết nguy hiểm như: Bão, mưa lớn của hai bên.

Nội dung Chương trình: Hai bên sẽ thảo luận về công tác dự báo nghiệp vụ đối với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Bão và mưa lớn. Cụ thể về phía khách mời của CWB sẽ trình bày công cụ dự báo nghiệp vụ gồm: TAFIS để dự báo quỹ đạo và cường độ bão, ETQPF để dự báo mưa bão, ITEEN để dự báo hạn cực ngắn và xử lý dữ liệu ra đa và hệ thống mô hình dự báo số.

Thời gian dự kiến: 01 buổi, ngày 26/11/2019 tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 08 phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆCTRAO ĐỔI KỸ THUẬT DỰ BÁO KTTV VỚI CỤC KHÍ TƯỢNG ĐÀI LOAN-TRUNG QUỐC (CWB)

Địa điểm:Tầng11, phòng 1112, Trung tâm Dự báokhí tượng thủy văn quốc gia, số 8 Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà nội.

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

08.30-8.40

Giới thiệu Đại biểu phía Việt Nam

Trung tâm DBKTTVQG

08.40-8.50

Giới thiệu thành phần Đại biểu phía Đài Loan và lý do, mục đích cuộc họp

CWB

08.50-10.00

Báo cáo khoa học về các vấn đề:

- Vấn đề dự báo và cảnh báo bão và mưa lớn ở Việt Nam.

- Hệ thống dự báo số tại Trung tâm DBKTTVQG.

Trung tâm DBKTTVQG

10.00-11.00

Báo cáo khoa học về các vấn đề:

- Hệ thống dự báo bão (TAFIS), dự báo mưa bão định lượng (ETQPF), dự báo  cực ngắn (ITEEN) nghiệp vụ tại CWB.

- Vấn đề xử lý số liệu radar trong bài toán đồng hóa số liệu.

CWB

11.00-11.30

Thảo luận

Toàn thể

11.30-11.35

Kết luận cuộc họp

Trung tâm DBKTTVQG

Tin: Phương Thanh - Vụ KHQT

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: