WMO thảo luận các vấn đề về nước của Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc

Đăng ngày: 08-02-2023 | Lượt xem: 1582
Việc đạt được Mục tiêu Phát triển bền vững số 6 về nước, vệ sinh môi trường và vệ sinh là mấu chốt của toàn bộ Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Bên cạnh đó, để đạt được những mục tiêu đó đòi hỏi tốc độ tiến triển phải tăng gấp bốn lần.

Trợ lý Tổng thư ký WMO, Tiến sĩ Wenjian Zhang phát biểu tại Cuộc họp điều phối của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) năm 2023. “Thật không may, trên thực tế, tiến độ của chúng ta trong việc đạt được SDG 6 quá chậm và không đúng hướng,”

Chỉ 2,5% lượng nước trên thế giới là nước ngọt. Tiến sĩ Zhang phát biểu tại phiên họp ở New York rằng biến đổi khí hậu đang dẫn đến các hiện tượng cực đoan liên quan đến nước thường xuyên hơn như lũ lụt và hạn hán, trong khi quản lý môi trường yếu kém đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp, chất lượng và số lượng nước. Phiên họp này diễn ra trước Hội nghị Nước Thế giới vào tháng 3 nhằm thúc đẩy hành động.

Những thách thức này đòi hỏi sự phát triển và triển khai nhanh chóng các giải pháp và chính sách đổi mới và thực sự mang tính chuyển đổi vượt ra ngoài hoạt động kinh doanh thông thường. WMO đề cập đến Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) về nước và vệ sinh, một yếu tố thúc đẩy quan trọng cho SDG 6 là dữ liệu và thông tin.

Theo báo cáo SDG 2022, chất lượng nước cho ít nhất 3 tỷ người không được đo đạc. Ở nhiều nơi trên thế giới, dữ liệu và thông tin thủy văn bị thiếu. Thông tin này rất quan trọng để hiểu được nước đang và sẽ có sẵn ở đâu, bao nhiêu và chất lượng như thế nào. 60 % Thành viên WMO báo cáo khả năng giám sát thủy văn đang suy giảm và do đó trong việc cung cấp hỗ trợ ra quyết định trong mối liên hệ nước, lương thực và năng lượng. Hơn 50% các quốc gia trên toàn thế giới không có hệ thống quản lý chất lượng cho dữ liệu liên quan đến nước của họ. Chưa đến một nửa số quốc gia trên toàn thế giới có hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt và hạn hán.

Tiến sĩ Zhang cho biết: “Cần có dữ liệu và thông tin tài nguyên nước toàn diện, kết nối và hài hòa hơn ở quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu để hỗ trợ việc ra quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu và các thay đổi môi trường và xã hội khác”.

Cảnh báo sớm cho tất cả

Điều này cũng rất cần thiết đối với các hệ thống cảnh báo sớm đa nguy hiểm vốn là trọng tâm của sáng kiến toàn Liên hợp quốc nhằm đạt được Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người.

Kế hoạch khung hiện tại có bốn thành viên trụ cột, dẫn đầu bởi WMO và Văn phòng Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai của Liên hợp quốc và bao gồm nhiều tổ chức của Liên hợp quốc và khu vực tư nhân. Trong WMO, có ba lĩnh vực chính được thực hiện: quan sát Hệ thống Trái đất, cải thiện cảnh báo và dự đoán sớm và phối hợp truyền thông dự đoán.

Tiến sĩ Zhang nói với ECOSOC: “Cảnh báo sớm cho tất cả mọi người phải là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt là lũ lụt, hạn hán và các mối nguy hiểm khác liên quan đến nước cùng với việc triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên trong các chiến lược giảm thiểu rủi ro thiên tai. "Tuy nhiên, để giải quyết hiệu quả cả những thách thức về nước và khí hậu, chúng ta không chỉ cần dữ liệu và thông tin, mà chúng ta còn phải đưa vấn đề biến đổi khí hậu và nước vào cùng một bàn – vào cùng một cuộc trò chuyện: Cùng nhau giải quyết chúng."

Đây là lý do tại sao WMO dẫn đầu Liên minh Nước và Khí hậu, một cộng đồng gồm các chủ thể đa ngành, được hướng dẫn bởi lãnh đạo cấp cao và hành động tập trung vào nước liên quan đến khí hậu để thực hiện SDG 6. Hội nghị về Nước năm 2023 sắp tới của Liên Hợp Quốc cũng sẽ cung cấp một nền tảng tuyệt vời để thảo luận về các giải pháp chuyển đổi được đề xuất này nhằm đẩy nhanh việc đạt được các mục tiêu về nước liên quan đến khí hậu, khả năng phục hồi và môi trường.

Biên dịch: Tạp chí KTTV

Nguồn: https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-addresses-ecosoc-water

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: