Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển cho khu vực Biển Đông và ven bờ Việt Nam

Đăng ngày: 11-05-2023 | Lượt xem: 2072
Đề tài đã xây dựng được Hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển cho khu vực Biển Đông và ven bờ Việt Nam, bao gồm 03 hợp phần chính, đó là mô hình dự báo gió tổ hợp, mô hình dự báo tổ hợp sóng và phần mềm hiển thị kết quả dự báo.

Với mục tiêu xây dựng được hệ thống dự báo tổ hợp sóng biển cho khu vực Biển Đông và chi tiết các khu vực ven bờ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng tránh thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, an toàn hàng hải, đảm bảo an ninh quốc phòng trên Biển Đông và vùng ven bờ Việt Nam.

Sơ đồ quy trình công nghệ dự báo tổ hợp sóng biển

Đi kèm với các hợp phần này còn có các chương trình hỗ trợ dự báo như: chương trình thực thi chạy tổ hợp, chương trình tạo format hiển thị kết quả dự báo trên phần mềm GMT và T-serial. Hàng ngày kết quả dự báo từ hệ thống dự báo sóng tổ hợp đã được chia sẻ trên mạng nội bộ của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn để các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng Thuỷ văn Tỉnh tham khảo ra bản tin dự báo sóng biển. Ngoài ứng dụng trong dự báo nghiệp vụ, sản phẩm của đề tài đã được công bố trên 03 tạp chí chuyên ngành, hỗ trợ đào tạo 01 nghiên cứu sinh và 02 thạc sĩ đã bảo vệ thành công.

Sản phẩm dự báo sóng tổ hợp: (a) Độ cao sóng lớn nhất, (b) Xác xuất độ cao sóng lớn hơn 4,0m, (c) Diễn biến độ cao sóng tại điểm

(a) Số liệu vệ tinh sử dụng đánh giá chất lượng dự báo sóng, (b) Phần mềm T-Serial hiển thị độ cao sóng dự báo

PGS. TS Nguyễn Bá Thủy - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: