Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN

Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Tên Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN
Số hiệu 29/2011/TT-BKHCN
Trích yếu Thông tư Số 29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Hết hiệu lực
Ngày ban hành 15/11/2011
Ngày hiệu lực 15/11/2011
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: