Báo cáo tình hình thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ”

Đăng ngày: 01-09-2018 | Lượt xem: 5012
Chiều ngày 31/08/2018, tại Hà Nội, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã nghe Đài Khí tượng Cao không báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án hợp tác với JICA: “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ”.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục ông Trần Hồng Thái, Phó Tổng cục trưởng ông Lê Hồng Phong, đại diện các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia Dự án: Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Quản lý Dự báo, Vụ Quản lý Mạng lưới, Trung tâm Quan trắc KTTV, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Văn phòng, Trung tâm Thông tin dữ liệu KTTV và chuyên gia các đơn vị.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Đài đã trình bày tổng quan những thông tin chung về Dự án, tiến độ và những hoạt động của Dự án. Ông cũng trình bày kế hoạch công việc thực hiện theo từng năm, đặc biệt là kế hoạch cụ thể năm 2018.

Dự án “Tăng cường năng lực dự báo thời tiết và cảnh báo sớm mưa, lũ” dự kiến thực hiện trong 4 năm từ 2018 - 2021. Mục tiêu của dự án là tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu; Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực quan trắc, xử lý thông tin và dự báo KTTV, trọng tâm là công tác dự báo bằng mô hình số trị và dự báo cực ngắn; Cung cấp thông tin về KTTV chính xác và kịp thời hơn đến công chúng và các tổ chức có liên quan đến công tác phòng chống thiên tai.

Các nội dung và hợp phần của dự án gồm: Tăng cường năng lực cho hệ thống dự báo và cảnh báo, Đào tạo nguồn nhân lực, Xây dựng các bản tin dự báo KTTV, Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đơn vị và các chuyên gia đã cùng nhau thảo luận các nội dung, kế hoạch chi tiết thực hiện, những khó khăn, hạn chế, tồn tại của bản Dự thảo, các công việc cần bổ sung và hoàn thiện trong thời gian tới.

Ông Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Dự án. Ông đề nghị trong thời gian tới Đài và các đơn vị tham gia Dự án cần tập trung và hoàn thiện một số công việc cụ thể sau: Xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch và các kết quả đạt được của Dự án theo từng năm đặc biệt chi tiết năm 2018 và chú ý mối quan hệ của dự án với các dự án khác đã, đang và sẽ thực hiện để tránh trùng lặp; Vụ KHTC và Vụ KHQT phối hợp và hỗ trợ Đài trong gửi công hàm sang Bộ Kế hoạch Đầu tư và liên hệ với JICA, thành lập Ban Quản lý dự án, xây dựng quy chế hoạt động của dự án; Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị tham gia Dự án; Đảm bảo tiến độ và kết quả Dự án./.

Ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Đài KT Cao không báo cáo tiến độ Dự án

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: