Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn năm 2018

Đăng ngày: 30-09-2018 | Lượt xem: 3019
Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 08/2/2018 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt kế hoạch tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2018. Trong thời gian từ ngày 27-28/9/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La đã phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) khu vực Tây Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thuộc các phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện; cán bộ công chức các sở ngành thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và tài nguyên nước; Cán bộ kỹ thuật của các hồ

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn

Tại Hội nghị tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn cán bộ Phòng KTTV & BĐKH Sở Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu phổ biến văn bản pháp quy lĩnh vực khí tượng thủy văn; trao đổi các nội dung quy định về thành lập trạm, quan trắc, cung cấp thông tin dữ liệu quan trắc, hành lang và bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KTTV. Trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn. Trao đổi, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của cán bộ tham gia lớp tập huấn liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương.

Cán bộ phòng KTTV & BĐKH Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La giới thiệu chuyên đề các quy định của pháp luật về KTTV

Cũng tại Hội nghị đã được nghe cán bộ chuyên môn Đài KTTV khu vực Tây Bắc tập huấn các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về công trình, trang thiết bị quan trắc, quy chuẩn về quan trắc khí tượng thủy văn cho các đơn vị, tổ chức có công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4227/UBND-KT ngày 15/12/2017 về triển khai kết luận thanh tra số 5593/KL-BTNMT ngày 15/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trao đổi, hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc của cán bộ tham gia lớp tập huân liên quan đến quá trình tổ chức quan trắc đối với một số công trình KTTV bắt buộc phải quan trắc, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về khí tượng thủy văn tại địa phương và đơn vị. 

Cán bộ chuyên môn Đài KTTV khu vực Tây Bắc giới thiệu các quy định, quy chuẩn về quan trắc khí tượng thủy văn

Đồng thời Hội nghị đã giới thiệu các nội dung quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước: hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đề xuất vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. Vai trò, trách nhiệm của công chức trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thông qua Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh được nâng cao, qua đó tăng cường nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ tài nguyên nước, lĩnh vực KTTV trên địa bàn góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KTTV và tài nguyên nước; tăng cường năng lực quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTV và Tài nguyên nước; đồng thời cũng nắm rõ được quy trình quy phạm chuyên môn trong thực tế công việc cũng như các quy định pháp luật về lĩnh vực KTTV và tài nguyên nước. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bài và ảnh: Đức Trung - Đài KTTV Tây Bắc

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: