Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thủy văn báo cáo Đề án phát triển dịch vụ

Đăng ngày: 06-08-2018 | Lượt xem: 2078
Sáng ngày 2/8/2018, tại Hà Nội, đại diện lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã nghe Trung tâm Ứng dụng công nghệ Khí tượng Thủy văn (ƯDCN KTTV) báo cáo những phương hướng, định hướng, giải pháp phát triển dịch vụ của đơn vị.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái; Phó Tổng cục trưởng, ông Lê Hồng Phong; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý Dự báo, Vụ Quản lý Mạng lưới, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng; các Trung tâm: Dự báo KTTV quốc gia, Quan trắc KTTV, Thông tin dữ liệu KTTV; Đài Khí tượng Cao không, Liên đoàn khảo sát KTTV và Ban quản lý các dự án KTTV.

Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục KTTV, ông Trần Hồng Thái chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đơn vị đã nghe Trung tâm ƯDCN KTTV báo cáo tình hình hoạt động và định hướng phát triển dịch vụ của Trung tâm. Để xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ của ngành KTTV Trung tâm đã chỉ rõ mục tiêu cần đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ KTTV, góp phần vào sự nghiệp phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế xã hội ngành KTTV; Các nội dung cơ bản của chiến lược; Đề xuất mô hình hoạt động dịch vụ KTTV theo hướng tập chung.

Để thực hiện kế hoạch phát triển, Trung tâm ƯDCN KTTV sẽ xây dựng, trình Tổng cục KTTV phê duyệt các đề án thí điểm áp dụng mô hình liên doanh, liên kết, đối tác công tư nhằm tăng cường nguồn lực theo hướng xã hội hóa trong hoạt động dịch vụ bao gồm các hoạt động: Phát triển hệ thống qua trắc KTTV theo mô hình liên doanh, liên kết; Phát triển công nghệ dự báo KTTV tiên tiến; Phát triển dịch vụ KTTV trên các phương tiện thông tin.

Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục KTTV, ông Lê Hồng Phong kết luận tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Lê Hồng Phong ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm ƯDCN KTTV đồng thời đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đơn vị. Bên cạnh đó, yêu cầu Trung tâm ƯDCN KTTV nhanh chóng ổn định hoàn thiện bộ máy lãnh đạo theo yêu cầu của Tổng cục KTTV. Đề nghị Trung tâm mở rộng các loại hình dịch vụ; Hoạt động hiệu quả; Nâng cao tính chủ động; Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị; Xây dựng Đề án tổng thể hoạt động của Trung tâm trình lại trước ngày 2/9/2018.

Toàn cảnh cuộc họp

Bài và ảnh: Mỹ Linh

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: