Hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 16-05-2024 | Lượt xem: 461
Thực hiện Công văn số 3045/BTNMT-KHCN ngày 14 tháng 5 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2024 (KHCN), Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai các nội dung như sau:

Các đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền, chào mừng Ngày KHCN Việt Nam

- Treo băng rôn, áp phích chào mừng Ngày KHCN Việt Nam tại trụ sở cơ quan hoặc bằng các hình thức phù hợp khác với chủ đề và khẩu hiệu như sau:

+ Chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”.

+ Khẩu hiệu: “Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5”.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KHCN Việt Nam:

+ Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ 18-5; Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới.

+ Đăng tải các nội dung về kết quả triển khai hoạt động KHCN và đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

+ Các hoạt động khác theo hướng dẫn tại Công văn số 3045/BTNMTKHCN.

/upload/files/tckttv-cv-huong-dan-to-chuc-ngay-khcn-viet-nam-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: