Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn phòng và công vụ năm 2024

Đăng ngày: 07-05-2024 | Lượt xem: 415
Căn cứ vào Quyết định số 184/QĐ-TCKTTV ngày 06 tháng 05 năm 2024 Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, văn phòng và công vụ năm 2024

Nội dung đầy đủ Quyết định tại:

/upload/files/2024/TBNN/Thang/5/2-5-qd-kh-ktra-tccb-vp-nam-2024-tckttv-1-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: