Mục lục Tạp chí Khí tượng Thủy văn số EME4 tháng 4 năm 2022

Đăng ngày: 10-04-2022 File đính kèm

TT

Tên bài và tác giả

Số Trang

1

Đánh giá hiện tượng mất ổn định mái đào hạ lưu vai phải đập công trình thủy điện Trung Sơn và đề xuất giải pháp xử lý

Bùi Trường Sơn1*, Phạm Đình Chiến2, Nguyễn Thị Nụ1

1 Bộ môn Địa chất công trình, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; buitruongson@humg.edu.vn; nguyenthinu@humg.edu.vn

2 Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn; chienpd@trungsonhp.vn

*Tác giả liên hệ: buitruongson@humg.edu.vn; Tel.: +84–963291969

1

2

Evaluation of soil erosion risk in Da Nang City using remote sensing and GIS technology

Tran Thi An1, Truong Phuoc Minh2, Le Ngoc Hanh2, Nguyen Thi Dieu2, Hoang Thi Dieu Huong2, Tran Thi Tuyen3*

1 Faculty of Management Science, Thu Dau Mot University, Binh Duong, Vietnam; tranthian.gis@gmail.com/antt@tdmu.edu.vn

2 Faculty of Geography, University of Science and Education, The University of Da Nang, Vietnam. tpminh@ued.udn.vn; lnhanh@ued.udn.vn; ntdieu@ued.udn.vn; htdhuong@ued.udn.vn

3 Faculty of Management of Natural Resources and Environment, School of Agriculture and Natural Resources, Vinh University; tuyentt@vinhuni.edu.vn

*Corresponding author: tuyentt@vinhuni.edu.vn; Tel.: +84–915.346.082

12

3

Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến thương mại điện tử trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Hoàng Văn Duy1, Nguyễn Trung Hiếu2, Tống Thanh Tùng3, Đoàn Thu Hà4*

Phạm Thị Tố Oanh1

1 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; oanhpt@vca.org.vn

*Tác giả liên hệ: oanhpt@vca.org.vn; Tel.: +84–912117779

23

4

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Hoàng Phan Hải Yến1*, Nguyễn Thị Thương2

1 Khoa Địa lí, Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh; hoangphanhaiyen@vinhuni.edu.vn

2 Học viên cao học k28, chuyên ngành Địa lí học, Trường Đại học Vinh; Giáo viên trường THPT Anh Sơn 2, Nghệ An; thuongnt.as2@nghean.edu.vn

*Tác giả liên hệ: hoangphanhaiyen@vinhuni.edu.vn; Tel: +84–917544789

31

5

Ứng dụng logic mờ phân chia đơn vị dòng chảy và dự báo độ thấm tầng đá vôi chứa khí bể Sông Hồng

Nguyễn Hải An1*, Nguyễn Văn Thịnh2

1 Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí; annh1@pvep.com.vn

2 Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; nguyenvanthinh@humg.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: annh1@pvep.com.vn; Tel.: +84–912371575

42

6

Ứng dụng mạng nơ–ron nhân tạo (ANN) để tối ưu hoá thông số chế độ khoan cho các giếng khoan đan dày tại bể Cửu Long

Nguyễn Tiến Hùng1,*, Nguyễn Văn Thịnh1, Nguyễn Thế Vinh1, Vũ Hồng Dương1

1Khoa Dầu khí, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; nguyentienhung.dk@humg.edu; nguyenvanthinh@humg.edu.vn; nguyenthevinh@humg.edu.vn; vuhongduong@humg.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nguyentienhung.dk@humg.edu.vn; Tel.: +84–916190686

53

7

Mô phỏng khối đá phục vụ đánh gia ổn định bờ mỏ, áp dụng đánh giá cho mỏ than Khe Sim, Quảng Ninh

Nguyễn Anh Tuấn1*, Phạm Văn Việt1, Phạm Văn Hòa1, Trần Đình Bão1

1 Khoa Mỏ, Trường Đại học Mỏ – Địa chất; nguyenanhtuan@humg.edu.vn; phamvanviet@humg.edu.vn; phamvanhoa@humg.edu.vn; trandinhbao@humg.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: nguyenanhtuan@humg.edu.vn; Tel.: +84–912507096

63

8

Xây dựng mô hình mạng nơ-ron hồi quy dự báo độ cao sóng có nghĩa tại trạm Cồn Cỏ, Quảng Trị, Việt Nam

Trần Hồng Thái1, Mai Văn Khiêm2, Nguyễn Bá Thủy2*, Bùi Mạnh Hà2, Phạm Khánh Ngọc2

1 Tổng cục Khí tượng Thủy văn; tranthai.vkttv@gmail.com 

2 Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia; maikhiem77@gmail.com; thuybanguyen@gmail.com; manhhamhc@gmail.com; ngocpkchibo@gmail.com

*Tác giả liên hệ: thuybanguyen@gmail.com; Tel.: +84-975853471

73

9

Ứng dụng phân tích thứ bậc (AHP) và GIS đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Nguyễn Huy Anh1*, Nguyễn Trung Kiên1, Trần Mỹ Hảo1 

1Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; huyanhunre@gmail.com; tranhao_tnmt@yahoo.com 

*Tác giả liên hệ: anhnh@hcmunre.edu.com; Tel.: +84–905210473

85

10

Phân vùng chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Huy Anh1*, Nguyễn Đăng Nhã Uyên1, Huỳnh Văn Hồng1

1 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; nhauyen595@gmail.com; anhnh@hcmunre.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: anhnh@hcmunre.edu.vn

94

11

Assessing pesticide fate and transport following modeling approach: A case study of fipronil in the Sakura River watershed, Japan

Le Hoang Tu1*, Hirozumi Watanabe 2

1 Research Center for Climate Change, Nong Lam University Ho Chi Minh city, Ho Chi Minh city, Vietnam; tu.lehoang@hcmuaf.edu.vn

2 International Environmental and Agricultural Science, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan; pochi@cc.tuat.ac.jp

*Corresponding author: tu.lehoang@hcmuaf.edu.vn; Tel.: +84–931844631

103

12

Mô hình hóa và đánh giá tài nguyên nước mặt: Trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Ba tỉnh Gia Lai

Lê Hoàng Tú1*, Đặng Nguyễn Đông Phương1, Phan Thị Hà1, Nguyễn Thị Huyền2, Nguyễn Kim Lợi1

1 Trung Tâm Nghiên Cứu Biến Đổi Khí Hậu, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh; tu.lehoang@hcmuaf.edu.vn; dangnguyendongphuong@gmail.com; haphan0604@gmail.com; ngkloi@hcmuaf.edu.vn

2 Khoa Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh; nt.huyen@hcmuaf.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tu.lehoang@hcmuaf.edu.vn; Tel.: +84–931844631

112

13

Ứng dụng phương pháp Markuze vào phân tích độ ổn định mốc lưới độ cao cơ sở

Đoàn Thị Bích Ngọc1*, Đặng Xuân Trường1, Lê Thùy Linh1

1 Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP. Hồ Chí Minh 236B, Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam; ngocdtb@hcmunre.edu.vn; dxtruong@hcmunre.edu.vn; linhlt@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: ngocdtb@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–986743896

122

14

Kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) và GIS xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý cây xanh đô thị

Trần Ngọc Huyền Trang1,2*, Trần Thị Kim Oanh1, Lê Trung Chơn2

1 Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; tnhtrang@hcmunre.edu.vn; tranthikimoanh057@gmail.com 

2 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; tnhtrang.dts20@hcmut.edu.vn; ltchon@hcmut.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tnhtrang.dts20@hcmut.edu.vn; Tel.: +84–98615481

132

15

Kết hợp thiết bị bay không người lái (UAV) và GIS xây dựng dữ liệu phục vụ quản lý cây xanh đô thị

Trần Ngọc Huyền Trang1,2*, Trần Thị Kim Oanh1, Lê Trung Chơn2

1 Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; tnhtrang@hcmunre.edu.vn; tranthikimoanh057@gmail.com 

2 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; tnhtrang.dts20@hcmut.edu.vn; ltchon@hcmut.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tnhtrang.dts20@hcmut.edu.vn; Tel.: +84–98615481

139

16

Dự báo khu vực lan truyền nhạy cảm Covid–19 dựa vào phương pháp hồi quy

Bùi Hồng Sơn1*, Dương Thị Thúy Nga2*, Lê Trung Chơn3, Đồng Thị Bích Phương4

Phạm Minh Khan2

1 Trung tâm Công nghệ thông tin – Sở TN&MT TPHCM; son.ciren@gmail.com

2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; pmkhan@hcmunre.edu.vn

3 Trường Đại học Bách Khoa TPHCM; ltchon@hcmut.edu.vn

4 Viện Khoa học đo dạc và bản đồ; dbphuong@yahoo.com

*Tác giả liên hệ: son.ciren@gmail.com; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–903746638; +84–938589589

149

17

Tổng quan về hệ thống thoát nước đô thị bền vững SUDS

Nguyễn Thanh Ngân1,2*, Nguyễn Hiếu Trung3

1 Khoa Môi Trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Số 236B, Đường Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam; ntngan@hcmunre.edu.vn

2 Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam

3 Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam; nhtrung@ctu.edu.vn

*Tác giả liên hệ: ntngan@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–902382799

 

158

18

Hiện trạng chuyển đổi số trong quản lý chất thải công nghiệp hướng tới kinh tế tuần hoàn tại các tỉnh phía Nam

Nguyễn Điền Châu 1*, Hồ Thị Thanh Hiền1, Lâm Trúc Thanh1

1 Trường Đại học Văn Lang; dienchaunguyensgcc@gmail.com; hien.htt@vlu.edu.vn; thanhyu98@gmail.com

*Tác giả liên hệ: dienchaunguyensgcc@gmail.com; Tel.: +84–909232706

 

169

19

Ứng dụng công nghệ UAV kết hợp WebGIS trong đo vẽ địa hình phục vụ khảo sát, thiết kế công trình

Phan Nguyên Việt1*, Nguyễn Hữu Đức2, Chung Minh Quân1, Phùng Ngọc Anh1

1Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt; viet@bachvietunited.com; anh.phung@bachvietunited.com; quan.chung@bachvietunited.com

2Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; Nhduc@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: viet@bachvietunited.com; Tel.: +84–916181935

181

20

Thể hiện dữ liệu 3D Point cloud trực tuyến trên nền tảng Potree phục vụ công tác thiết kế

Phan Nguyên Việt1*, Chung Minh Quân1, Phùng Ngọc Anh1, Nguyễn Hữu Đức2

1 Công ty TNHH Hợp Nhất Bách Việt; viet@bachvietunited.com; anh.phung@bachvietunited.com; quan.chung@bachvietunited.com

2 Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; nhduc@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: viet@bachvietunited.com; Tel.: +84–916181935

193

21

Nghiên cứu khả năng ứng dụng của thiết bị UAV chi phí thấp trong đo đạc thành lập bản đồ: thử nghiệm một số công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nguyễn Trọng Đợi1*, Đỗ Tấn Nghị1, Ngô Anh Tú1, Nguyễn Hữu Xuân1

1 Trường Đại học Quy Nhơn; nguyentrongdoi@qnu.edu.vn; dotannghi@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn; nguyenhuuxuan@qnu.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: nguyentrongdoi@qnu.edu.vn; Tel: +84–946015555

202

22

Phát triển mô hình tính toán mô phỏng lũ ở hạ lưu sông Vu Gia–Thu Bồn

Nguyễn Thị Thanh Hoa1,2*, Trần Thị Mỹ Hồng2, Nguyễn Thị Thạch Thảo2, Lê Song Giang2

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, 236B, Lê Văn Sỹ, Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam; ntthoa@hcmunre.edu.vn

2 Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG–Tp.HCM, 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; ntthoa.sdh19@hcmut.edu.vn, tranthimyhong@hcmut.edu.vn, lsgiang@hcmut.edu.vn, nguyenthithachthao@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: ntthoa@hcmunre.edu.vn; ntthoa.sdh19@hcmut.edu.vn; Tel: 0907242510

215

23

Manual calibration of TETIS model in the Mar Menor lagoon subcatchment

Bui Khanh Van Anh1*

1 Faculty of Environmental Department, Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment, HCMC, Vietnam; bkvanh@hcmunre.edu.vn

*Corresponding author: bkvanh@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–908.836.115

224

24

Mô phỏng số trong không gian cabin xe ô tô hướng tới sự tiện nghi nhiệt

Nguyễn Lữ Phương1*, Trần Ngọc Phong1, Lê Tấn Đạt2, Nguyễn Đăng Khoa3 

1 Bộ môn Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; nlphuong@hcmunre.edu.vn 

2 Công ty TNHH Việt Nam Samho; tandatlee123@gmail.com  

3 Interdisciplinary Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu University; ndkhoa@kyudai.jp

*Tác giả liên hệ: nlphuong@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–938592234 

234

25

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng bản đồ vùng giá đất ở trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Trương Quang Hiển1,2*, Ngô Anh Tú1,2, Đỗ Tấn Nghị2, Phan Văn Thơ2, Nguyễn Như Hân3

1 Viện Nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ, Trường Đại học Quy Nhơn; truongquanghien@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn 

2 Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn; truongquanghien@qnu.edu.vn; ngoanhtu@qnu.edu.vn; dotannghi@qnu.edu.vn; phanvantho@qnu.edu.vn 

 3 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên; hanqlddk34@gmail.com

*Tác giả liên hệ: truongquanghien@qnu.edu.vn; Tel.: +84–983157509

245

26

“Smart mining”: Ứng dụng Internet of things vào quản lý an toàn môi trường khai thác đá xây dựng

Huỳnh Tiến Đạt*1, Hoàng Thị Thanh Thủy 1, Trịnh Hồng Phương1, Lê Quang Luật1

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; datht@hcmunre.edu.vn; httthuy@hcmunre.edu.vn; thphuong@hcmunre.edu.vn, lqluat@hcm,unre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: datht@hcmunre.edu.vn; Tel: +84–977888777

256

27

The impact of digital elevation model data sources on identifying catchment boundary in Vietnam

Do Xuan Hong1*, Le Hoang Tu2, Nguyen Quang Binh3, Le Manh–Hung4,5, Pham Thanh Hung3

1 Faculty of Environment and Natural Resources, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam; doxuanhong@hcmuaf.edu.vn

2 Research Center for Climate Change, Nong Lam University – Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam; tu.lehoang@hcmuaf.edu.vn 

3Faculty of Water Resources Engineering, The University of Danang - University of Science and Technology, Danang City, Vietnam; nqbinh@dut.udn.vn; pthung@dut.udn.vn

4 National Center for Water Resources Planning and Investigation, Hanoi, Vietnam; manhhung.le510@gmail.com

5 Department of Engineering Systems and Environment, University of Virginia, Charlottesville VA, USA

*Corresponding author: doxuanhong@hcmuaf.edu.vn; Tel.: +84–907433031

262

28

Đánh giá thực trạng xử lý dầu vỏ hạt điều tại Việt Nam và đề xuất qui trình công nghệ tích hợp công nghệ IoT sản xuất dầu vỏ hạt điều tinh chế

Trần Thị Thanh Ngọc1, Hoàng Anh2, Văn Thị Thái Thu3, Hồ Thị Thanh Vân2*

1 Viện Tiên tiến Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ xanh, Trường Đại học Văn Lang; ngoc.tran1011@gmail.com

2Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; hanh@hcmunre.edu.vnl; httvan@hcmunre.edu.vn

3Trường Đại học Sài Gòn; vanthaithuqn@gmail.com

*Tác giả liên hệ: httvan@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–913603994

Ban Biên tập nhận bài: 8/12/2021; Ngày phản biện xong: 28/3/2022; Ngày đăng bài: 25/4/2022

272

29

Ảnh hưởng của việc nghiên cứu đa ngành, hợp tác nghiên cứu và tài liệu tham khảo lên chỉ số trích dẫn bài báo thuộc tạp chí ngành Khoa học trái đất

Nguyễn Thị Tường Vi1*, Dương Thị Thúy Nga1, Nguyễn Văn Kiên1, Phạm Minh Khan1, Nguyễn Duy Thanh2, Lê Trung Chơn3

1 Khoa Hệ thống thông tin & Viễn Thám, Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường TP.HCM; nttvi@hcmunre.edu.vn; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; nvkien@hcmunre.edu.vn; pmkhan@hcmunre.edu.vn             

2 Trường Đai học Ngân hàng TP.HCM; thanhnd@buh.edu.vn 

3 Trường Đai học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; ltchon@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: nttvi@ hcmunre.edu.vn; Tel.: +84–908935120

279

30

Nghiên cứu xây dựng mô hình lịch sử chôn vùi 1d từ tài liệu địa chấn, áp dụng cho khu vực ngoài khơi Na Uy

Lê Ngọc Ánh1*, Nguyễn Văn Nghĩa1, Trần Văn Phòng1, Vũ Thị Liên1, Vũ Nhật Hoa1, Nguyễn Thị Hương1 

1 Trường Đại học Mỏ – Địa chất,  Hà Nội, 18 Phố Viên, Phường Đức Thắng, Hà Nội, Việt Nam; lengocanh@humg.edu.vn; nghian@stud.ntnu.no; anhphongpvu@gmail.com, vulien2808@gmail.com; vunhat.hoa241095@gmail.com; nguyenhuong.bg10295@gmail.com

*Tác giả liên hệ: lengocanh@humg.edu.vn; Tel: +84–966039670

 

287

31

Đánh giá đặc tính sợi xơ dừa qua quá trình xử lý với các dung môi và nhiệt độ khác nhau

Đặng Trương Nhân1, Nguyễn Vũ Việt Linh1*, Trần Thanh Tâm2*

1 Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh; 

17130030@student.hcmute.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn

2 Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; tttam@hcmunre.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn; Tel.: +84–862386805

297

32

Phân tích xu thế biến động của mực nước cực trị ven bờ Việt Nam

Lê Quốc Huy1*, Trần Văn Mỹ1

1 Viện Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; huylq2@gmail.com; tranvanmy88@gmail.com

*Tác giả liên hệ: huylq2@gmail.com; Tel.: +84988699552

307

33

Nghiên cứu thử nghiệm xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo lũ, lụt và hạn hán tích hợp theo thời gian thực trên nền tảng WebGIS

Trần Anh Phương1, Trần Văn Trà1*, Nguyễn Anh Đức1, Dương Hồng Sơn1, Trần Mạnh Cường1, Phạm Nhật Anh1, Bùi Huyền Linh1, Trần Thùy Nhung1

1Viện Khoa học tài nguyên nước, phuongtran.monre@gmail.com; tranvantra@gmail.com; nganhduc@yahoo.com; dhson.monre@gmail.com; manhcuongkt11@gmail.com; phamnhatanh2803@gmail.com; linhhuyenbuibhl@gmail.com; tranthuynhung1990@gmail.com

*Tác giả liên hệ: tranvantra@gmail.com; Tel.: +84–964101418

314

34

Ứng dụng công nghệ GIS để theo dõi, đánh giá sự thay đổi mực nước dưới đất tại khu vực tỉnh Đắk Nông

Dương Thị Thúy Nga1*, Huỳnh Tiến Đạt1, Từ Thanh Trí1

1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; htdat@hcmunre.edu.vn; tttri@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn; Tel: +84–938589589

325

35

Đánh giá tiềm năng về sự phát triển và khả năng ứng dụng sợi cellulose tự nhiên của Việt Nam theo hướng kinh tế tuần hoàn

Nguyễn Vũ Việt Linh1, Đoàn Văn Huy1, Đặng Trương Nhân1, Trần Thanh Tâm2*

1Khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

17130017@student.hcmute.edu.vn; 17130030@student.hcmute.edu.vn; linhnvv@hcmute.edu.vn

2Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; tttam@hcmunre.edu.vn

*Tác giả liên hệ: tttam@hcmunre.edu.vn; Tel.: +84-862386805

Ban Biên tập nhận bài: 8/12/2021; Ngày phản biện xong: 1/4/2022; Ngày đăng bài: 25/4/2022

 

332

36

Đánh giá nguy cơ hình thành lũ quét trên suối Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai bằng phương pháp phân tích thống kê

Đào Minh Đức1*, Vũ Cao Minh1, Hoàng Hải Yến1, Phạm Quang Anh2, Đặng Kinh Bắc3

1 Viện Địa chất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; daominhduc_dkt@yahoo.com; vucaominh@gmail.com; yenhh11@gmail.com 

2 Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; pqanh@moet.edu.vn 

3 Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; kinhbachus@gmail.com 

*Tác giả liên hệ: daominhduc_dkt@yahoo.com; Tel.: +84-916903618

341

37

Dự báo khai thác dầu khí sử dụng thuật giải di truyền (GA) dựa trên việc huấn luyện mạng nơ-ron hồi quy có bộ nhớ ngắn hạn định hướng dài hạn (LSTM)

Phùng Đại Khánh1, Nguyễn Xuân Huy1,*

1 Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu Khí, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp.HCM; phungdaikhanh@hcmut.edu.vn; nxhuy@hcmut.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: nxhuy@hcmut.edu.vn; Tel.: +84–909453698

355

38

Chọn lựa công nghệ và tiềm năng ứng dụng công nghệ IOT trong hệ thống khử mặn để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn khu vực Bến Tre

Trần Thành1*, Phùng Chí Sỹ1, Hồ Thị Thanh Vân2, Nguyễn Đình Quý3, Lê Thanh Hải Bửu3, Lâm Văn Tân4

1 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh; tthanh@ntt.edu.vn; entecvn.pcsy@gmail.com 

2 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh; httvan@hcmunre.edu.vn

3 Công ty Cổ phần WASOL; henry.nguyen@wasol–vn.com; buu.le@wasol–vn.com 

4 Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre; lvtan@ntt.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tthanh@ntt.edu.vn; Tel.: +84–986088210

362

39

Chọn lựa công nghệ và tiềm năng ứng dụng công nghệ IOT trong hệ thống khử mặn để cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng bị xâm nhập mặn khu vực Bến Tre

Trần Thành1*, Phùng Chí Sỹ1, Hồ Thị Thanh Vân2, Nguyễn Đình Quý3, Lê Thanh Hải Bửu3, Lâm Văn Tân4

1 Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, TP. Hồ Chí Minh; tthanh@ntt.edu.vn; entecvn.pcsy@gmail.com 

2 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh; httvan@hcmunre.edu.vn

3 Công ty Cổ phần WASOL; henry.nguyen@wasol–vn.com; buu.le@wasol–vn.com 

4 Sở khoa học và công nghệ tỉnh Bến Tre; lvtan@ntt.edu.vn 

*Tác giả liên hệ: tthanh@ntt.edu.vn; Tel.: +84–986088210

370

40

Ứng dụng GIS đề xuất giải pháp xây dựng vùng nguy cơ dịch covid–19 tại Thành phố Thủ Đức

Khưu Minh Cảnh1*, Bùi Hồng Sơn2, Lê Trung Chơn3

1 Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.HCM 244 Điện Biên Phủ, Quận 3 TP.HCM, Việt Nam; canhkhuu@gmail.com  

2 Sở Tài nguyên & Môi trường TP.HCM 63 Lý Tự Trọng, Quận 1 TP.HCM, Việt Nam; son.cixren@gmail.com

3 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam; ltchon@hcmut.edu.vn

*Tác giả liên hệ: canhkhuu@gmail.com; Tel: +84-983878990

382

41

Sự thay đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam trong tương lai theo ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5°C và 2,0°C

Nguyễn Văn Thắng1, Phạm Thị Thanh Ngà1, Trương Bá Kiên1, Hà Trường Minh1, Nguyễn Thị Thanh Huệ1, Vũ Văn Thăng1*

1 Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; nvthang.62@gmail.com; pttnga.monre@gmail.com; kien.cbg@gmail.com; hatruongminh169@gmail.com; nguyenhue188@gmail.com; vvthang26@gmail.com 

*Tác giả liên hệ: vvthang26@gmail.com; Tel.: +84-986 464 599 

389

 

Tin tiêu điểm
 • Diễn biến và công tác dự báo phục vụ cơn bão số 1 (CHABA)

  Sáng 2/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã báo cáo Diễn biến và công tác dự báo phục vụ cơn bão số 1 (CHABA). Trung tâm đặc biệt lưu ý những tác động của bão số 1 và tình hình mưa lớn, gió mạnh.
 • Bão số 1 (CHABA) giật cấp 13; 4 tỉnh, thành có tàu cá hoạt động...

  Ngày 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn Bão số 01 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành liên tiếp 2 công điện chỉ đạo ứng phó bão.
 • Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 1

  Sáng 30/6/2022 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về công tác dự báo cơn bão số 1 (CHABA) với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).
 • Khí tượng thủy văn Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện cùng phát

  Trong khuôn khổ Đoàn cán bộ Lào sang làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái đã có buổi tiếp thân mật với Ông Viengxay Manivong, Phó Tổng cục trưởng, Cục Khí tượng Thủy văn Lào và Đoàn.
 • Việt Nam - Philippines đẩy mạnh chia sẻ hợp tác trong lĩnh vực khí...

  Chiều ngày 28/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã có buổi tiếp xã giao Ông Vincente Malano Quản trị viên Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines và đoàn công tác khi Đoàn sang Việt Nam.
 • Công bố Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét Đông Nam Á SEAFFGS

  Ngày 28/6/2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tổ chức Hội thảo công bố hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS) và kết thúc hợp phần khu vực Đông Nam Á thuộc dự án Crews Canada. GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và TS. Hwirin Kim, Trưởng phòng Dịch vụ Thủy văn và Tài nguyên nước, Đại diện Ban Thư ký của WMO đồng chủ trì Hội thảo.
 • Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo...

  Tổ quốc bên bờ sóng là cuộc thi do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động - thương binh và xã hội; Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
 • Nhận định thời tiết thiên tai những ngày cuối tháng 6 đầu tháng...

  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về một số thiên tai có khả năng xảy ra trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Trong những ngày tới, trên biển và đất liền nước ta có khả năng xuất hiện một số loại hình thiên tai nguy hiểm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông lốc cũng như gió mạnh trên khu vực phía Nam của Biển Đông.
Tin mới nhất
 • Diễn biến và công tác dự báo phục vụ cơn bão số 1 (CHABA)

  Sáng 2/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã báo cáo Diễn biến và công tác dự báo phục vụ cơn bão số 1 (CHABA). Trung tâm đặc biệt lưu ý những tác động của bão số 1 và tình hình mưa lớn, gió mạnh.
 • Bão số 1 (CHABA) giật cấp 13; 4 tỉnh, thành có tàu cá hoạt động...

  Ngày 30/6, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn Bão số 01 năm 2022 và có tên quốc tế là CHABA. Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành liên tiếp 2 công điện chỉ đạo ứng phó bão.
 • Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 1

  Sáng 30/6/2022 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp về công tác dự báo cơn bão số 1 (CHABA) với Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).
 • Khí tượng thủy văn Việt Nam - Lào hợp tác toàn diện cùng phát

  Trong khuôn khổ Đoàn cán bộ Lào sang làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 28/6, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái đã có buổi tiếp thân mật với Ông Viengxay Manivong, Phó Tổng cục trưởng, Cục Khí tượng Thủy văn Lào và Đoàn.
 • Việt Nam - Philippines đẩy mạnh chia sẻ hợp tác trong lĩnh vực khí...

  Chiều ngày 28/6/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Trần Hồng Thái đã có buổi tiếp xã giao Ông Vincente Malano Quản trị viên Cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines và đoàn công tác khi Đoàn sang Việt Nam.
 • Công bố Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét Đông Nam Á SEAFFGS

  Ngày 28/6/2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tổ chức Hội thảo công bố hệ thống hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á (SEAFFGS) và kết thúc hợp phần khu vực Đông Nam Á thuộc dự án Crews Canada. GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV và TS. Hwirin Kim, Trưởng phòng Dịch vụ Thủy văn và Tài nguyên nước, Đại diện Ban Thư ký của WMO đồng chủ trì Hội thảo.
 • Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo...

  Tổ quốc bên bờ sóng là cuộc thi do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp cùng Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động - thương binh và xã hội; Trung ương Đoàn và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức.
 • Nhận định thời tiết thiên tai những ngày cuối tháng 6 đầu tháng...

  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về một số thiên tai có khả năng xảy ra trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới. Trong những ngày tới, trên biển và đất liền nước ta có khả năng xuất hiện một số loại hình thiên tai nguy hiểm: bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, dông lốc cũng như gió mạnh trên khu vực phía Nam của Biển Đông.