Đề án “Duy trì hoạt động của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch thuộc Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc”

Đăng ngày: 17-03-2020 | Lượt xem: 669
Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của Trạm Thủy văn hạng I Vân Mịch trong năm 2020 và các năm tiếp theo, góp phần hiện đại hóa mạng lưới điều tra cơ bản, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo phục vụ tốt công tác phòng chống thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn do Đài KTTV khu vực Đông Bắc quản lý.

Minh họa trạm thủy văn

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc, đo đạc các yếu tố gồm: mực nước (H), lượng mưa, lưu lượng nước (Q), lưu lượng chất lơ lửng (R), nhiệt độ nước (Tnc), các yếu tố phụ: hướng nước chảy, gió, sóng, diễn biến lòng sông; Truyền phát số liệu quan trắc đo đạc hàng ngày; Thống kê, tính toán, lập các bảng số liệu, nhập số liệu, in các bản số liệu; Kiểm soát, chỉnh lý, chỉnh biên số liệu; Duy tu bảo dưỡng máy thiết bị công trình và trực thường xuyên 24/24 giờ trông coi trụ sở và các công trình đo đạc của Trạm.

Sản phẩm

Mực nước: 12 sổ ghi quan trắc mực nước (T-1); Các biểu bảng đóng trong tập chỉnh biên tài liệu mực nước.

Nhiệt độ nước: Biểu ghi nhiệt độ nước trung bình ngày; Đường quá trình nhiệt độ nước trung bình ngày.

Mưa: Biểu ghi lượng mưa ngày; Biều đồ mưa ngày.

Độ sâu: 12 bản vẽ mặt cắt ngang sông (20 sổ đo sâu).

Lưu lượng nước: 70 sổ ghi đo lưu lượng nước (N-4); Các biểu đóng trong tập chỉnh biên tài liệu lưu lượng nước; Bản vẽ đường quan hệ Q = f(H), F = f(H), Vtb = f(H).

Lưu lượng chất lơ lửng: 40 sổ ghi đo lưu lượng chất lơ lửng (N-4); Các biểu đóng trong chỉnh biên tài liệu lưu lượng chất lơ lửng ;

Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2020. Căn cứ nội dung, khối lượng và dự toán được phê duyệt, Tổng cục Khí tượng thủy văn có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng qui định hiện hành.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: