Rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đăng ngày: 12-03-2020 | Lượt xem: 542
Thực hiện Văn bản số 1106/BTNMT-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổng cục KTTV được giao quản lý thu 01 loại phí là phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV hiện được hướng dẫn tại Thông tư số 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV. Hàng năm, dự toán thu phí được giao của Tổng cục KTTV. Trên thực tế, số phí thu được của Tổng cục KTTV đến từ rất nhiều khách hàng nhỏ lẻ. Số tiền thu được những năm gần đây có xu hướng giảm, phần lớn thấp hơn 50% so với số thu tạm tính tại thời điểm xây dựng Đề án thu phí do số liệu thực tế dùng để tính thử là của những năm có nhiều dự án phát triển kinh tế xã hội như các công trình thủy điện trên các sông lớn, sông vừa và nhỏ, các công trình về cầu, đường…, trong khi giai đoạn hiện nay, việc xây dựng các công trình thủy điện đang có xu hướng ít đi.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới, để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch, Tổng cục KTTV đề xuất giảm 30% tổng giá trị mỗi phiếu thu phí khai thác, sử dụng tài liệu KTTV cho các cá nhân, tổ chức sử dụng tài liệu là đầu vào của quá trình sản xuất, kinh doanh. Thời điểm áp dụng là ngay sau khi Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính có hiệu lực và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: