Tổng kết, đánh giá thực hiện viện trợ của CP Việt Nam cho CP Lào giai đoạn 2016-2020 và dự kiến giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 16-03-2020 | Lượt xem: 458
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động, chương trình, dự án hợp tác với phía Lào sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào theo các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ giai đoạn 2016-2020:

Trong giai đoạn 2016-2020 Tổng cục KTTV không có dự án hợp tác với Lào sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam.

Đề xuất danh mục, mức vốn viện trợ của các dự án/chương trình (bao gồm dự án/chương trình chuyển tiếp); chỉ tiêu, kinh phí đào tạo dự kiến sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 553/HTQT ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hợp tác với Lào về KTTV, Tổng cục KTTV đã phối hợp với Cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào xây dựng dự án, cụ thể như sau: Tên dự án “Tăng cường mạng lưới trạm KTTV và hệ thống thông tin KTTV cho nước CHDCND Lào”.

 Mục tiêu  Tăng cường mạng lưới trạm KTTV, nâng cao năng lực quan trắc, thu thập, xử lý tài liệu điều tra cơ bản về KTTV; Tăng cường cơ sở vật chất và năng lực cho Cục Khí tượng và Thuỷ văn Lào; nâng cao khả năng thu thập, xử lý thông tin và dự báo KTTV, vận hành hoạt động hệ thống hồ chứa.

Cụ thể dự án đầu tư 15 trạm khí tượng, 30 điểm đo mưa, 2 trạm đo lưu lượng nước và 7 trạm đo mực nước; Tăng cường hệ thống thông tin và dự báo KTTV; Đào tạo chuyển giao công nghệ: Xây dựng quy định kỹ thuật quan trắc và dự báo KTTV; xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa; xây dựng bộ phần mềm nội bộ và phần mềm thương mại phục vụ giám sát trạm KTTV, truyền số liệu và khai thác phục vụ dự báo; hướng dẫn chuyển giao công nghệ quan trắc KTTV, dự báo và công nghệ truyền tin; Kinh phí: 60,3 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ phát triển (ODA) không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Lũ tại Lào

Hiện tại, Tổng cục KTTV đang phối hợp với Cục KTTV, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào xây dựng đề xuất dự án “Tăng cường quy trình tác nghiệp giám sát và dự báo phục vụ dự báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm sử dụng công nghệ dự báo cực ngắn và các sản phẩm thời tiết số trị độ phân giải cao cho Lào và Việt Nam” sử dụng nguồn vốn Nghị định thư từ Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tin KHTC

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: