Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT

Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT
Số hiệu 1677/QĐ-BTNMT
Trích yếu Quyết định số 1677/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Người ký
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Văn bản khác
Trạng thái ban hành Còn hiệu lực
Ngày ban hành 05/07/2019
Ngày hiệu lực 05/07/2019
Tải về

Văn bản tài liệu liên quan: